Prejemniki nagrade HORUS

Nagrado Horus podeljuje Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO v sodelovanju s številnimi partnerskimi organizacijami in podpornimi partnerji kot so PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi, Ameriška gospodarska zbornica, CNVOS – Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Društvo za marketing Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije, Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Štajerska gospodarska zbornica, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager in drugi. Projekt sofinancirajo prijavitelji, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Urad RS za mladino. Partner klipinga je Press Clipping d.o.o..

Nagrada Horus je začela nastajati leta 2008, ko sta mag. Natalie Cvikl Postružnik, takrat še predsednica Slovenskega društva za odnose z javnostmi, in mag. Anita Hrast iz inštituta IRDO ugotovili, da v Sloveniji manjka priložnosti, da bi se podjetja o družbeni odgovornosti lahko učila eden od drugega. Skupaj s strokovnimi sodelavci obeh organizacij so nato zasnovali Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus, ki je bila prvič podeljena leta 2009. Pri njenem nastanku in razvoju je v prvih desetih letih podeljevanja sodelovalo 40 strokovno-interesnih organizacij in medijev, sofinancerjev, ocenjevalo je 80 strokovnjakov različnih strok, sodelovalo je več kot 170 različnih kandidatovod podjetij, zavodov, organizacij, do posameznikov. Marko in Marika Pogačnik že vse od nastanka nagrade Horus izdelujeta unikatna umetniška dela, polna pozitivnih vibracij, namenjenih spodbujanju uspešnega poslovanja HORUS nagrajencev. Tako je nastal mozaik znanja, vrednot in sodelovanja, ki krepi razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji. V nadaljevanju vam predstavljamo nagrajence HORUS po posameznih letih.

Horus 2023

Prijavite se na razpis za Horus 2023 – Slovensko nagrado in certifikat za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Morda boste med nagrajenci prav vi in vaša organizacija, podjetje, ustanova. Verjamemo namreč, da že veliko delate na prenovi vaših poslovnih modelov v bolj zelene, kar od vseh nas zahteva zakonodaja EU in  tudi Slovenije.

S svojim zgledom lahko vsi prispevamo k družbeni odgovornosti in s tem k trajnostnemu razvoju.

Veselimo se sodelovanja z vami!

Horus 2022

Leta 2022 sta nagrado HORUS za strateško celovitost  prejeli družbi Lumar IG in Nova KBM. Priznanje za projekt sta prejeli družbi Insights – družba za odkrivanje in razvoj potencialov ter Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec,  prejemnik priznanja finalist pa je bil Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor. Med posamezniki je posebno priznanje Horus 2022 prejela Ladeja Godina Košir, sledili pa so ji še drugi finalisti – Urška Košica, Monika Holc Ivanić in Jurček Nowakk.

IRDO je v letu 2022 prvič podelil tudi osnovne certifikate tistim organizacijam, ki so bile uspešne v procesu presoje okoljskih, družbenih ter upravljalskih vidikov. Certifikate za strateško celovitost sta prejela Center za pomoč na domu Maribor in Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož. Družba Insights je prejela certifikat za projekt Za.Me – Navdihni Me.

Stratega leta 2022 za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj sta postala Jasmina Roškar, strokovnjakinja za področje dela za trajnostni razvoj iz družbe Pošta Slovenije, in Marko Razdevšek, vodja sektorja za vodenje projektov in procesov ter vodja tima za trajnostni razvoj iz družbe Engrotuš. Predstavitve finalistov in nagrajencev so zbrane v zborniku Horus 2022 na spletnem mestu tega projekta.

Horus 2021

Za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2021 se je potegovalo devet pravnih oseb in posameznikov.

Strateško nagrado Horus 2021 v kategoriji profitnih pravnih oseb sta prejeli podjetji Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. in Nova kreditna banka Maribor d.d..

Priznanje za projekt Horus 2021 v kategoriji profitnih pravnih oseb sta prejeli podjetji SSI Schaefer d.o.o. (za projekt SSI Schaefer Slovenija – pravi člen celote) in Skupina Primera d.o.o. (za projekt Pozitivna psihologija za boljše življenje).

V kategoriji neprofitnih pravnih oseb je posebno priznanje za pilotni projekt “S teboj lahko – razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja” prejel VDC Polž Maribor.

Posebno priznanje v kategoriji splošno pa so prejeli: izr. prof. dr. Marjan Skalicky, dr. med., Nataša Grom Jerina ter Kulturno izobraževalno društvo PiNA.

Posebno priznanje  Strateginja leta 2021 za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj je prejela Saša Vidmar, svetovalka za korporativno komuniciranje in CSR koordinatorka iz podjetja Lidl Slovenija d.o.o. k.d..

Horus 2020

Strateško nagrado Horus 2020 v kategoriji profitnih pravnih oseb so prejela podjetja Press Clipping d.o.o., Nil d.o.o. in Nova kreditna banka Maribor d.d.. V kategoriji neprofitnih pravnih oseb sta strateške nagrade Horus 2020 prejela Zdravstveni dom Radeče in Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o..

Priznanje za projekt Horus 2020 v kategoriji profitnih pravnih oseb je prejelo podjetje SSI Schaefer d.o.o., v kategoriji neprofitnih pravnih oseb pa Fakulteta za dizajn (samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem).

Posebno priznanje v kategoriji splošno so prejeli: mag. Danilo Burnač, Jurček Nowakk, Boris Krabonja in Marko Rakovnik.

Horus 2019

V kategoriji majhna neprofitna pravna oseba je zmagala DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, ki je bila v prednosti za 0,27 % točke pred socialnim podjetjem Malo mesto d.o.o. iz Ljubljane. V kategoriji majhna profitna pravna oseba je nagrado prejelo podjetje FlawlessCode, informacijski inženiring, d.o.o. iz Maribora. Priznanje za projekt je v kategoriji neprofitnih pravnih oseb prejela Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru za projekt Učni vrtovi kot medgeneracijski centri prihodnosti.

Prejemniki posebnih priznanj Horus 2019 v kategoriji splošno so bili: Borut Ambrožič, Per Ardua d.o.o., Tomaž Bole, Ustanova Gallus, dr. Andrej Perko, Zavod Mitikas Mekinje, in zmagovalec v tej kategoriji Jurček Nowakk iz društva HOPLA – društvo za družinsko rekreacijo.

Posebno priznanje v kategoriji novinar/ka je prejela Viva Videnović, urednica rubrike Proglas (tednik Mladina), finalistka v tej kategoriji pa je bila tudi Branka Bezjak, urednica Štajerca (Časnik Večer).

Ocenjevalna komisija za nagrado Horus 2019 se je odločila, da Združenju Manager ob 30-letnici delovanja in postavljenih visokih etičnih merilih za delovanje slovenskih managerk in managerjev podeli Platinasto nagrado Horus 2019. V Združenju Manager pravijo: »Vsak dan nam daje priložnost postati boljša različica sebe.« To velja za vse nas, zlasti na področju zavedanja o naši soodvisnosti in odgovornosti.

Horus 2018

V kategoriji Horus za strateško celovitost pravne osebe je med majhnimi neprofitnimi podjetji nagrado prejelo podjetje Zaposlitveni center Avantus d.o.o.. V kategoriji majhna profitna podjetja je nagrado prejelo Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o..  Nagrado za projekt je v kategoriji majhna neprofitna organizacija prejelo podjetje Zaposlitveni center Avantus d.o.o..  V kategoriji velika neprofitna organizacija je za projekt nagrado prejela Planinska zveza Slovenije (Odbor “Planinstvo za invalide/OPP”), v kategoriji majhna profitna organizacija pa SAP d.o.o.. Splošna posebna priznanja sta prejela Marjan Videnšek iz društva Preporod ter mag. Danilo Burnač iz javnega podjetja Mariborski vodovod d.d.. V kategoriji posebna priznanja – novinar je nagrado Horus 2018 prejela Edita Cetinski Malnar, Oddaja Prava ideja, RTV Slovenija. Podjetniku s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. o svetu nagrada v letu 2018 ni bila podeljena. Med finaliste nagrade HORUS 2018 so se uvrstila vsa podjetja in zavodi, ki so dosegla vsaj 51 % vseh možnih točk v prvem krogu ocenjevanja.

Horus 2017

Zmagovalci razpisa za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2017 v posameznih kategorijah, po izboru ocenjevalne komisije (2. krog ocenjevanja) je več. V kategoriji Nagrada Horus za strateško celovitost pravne osebe so nagrade prejeli Bolnišnica Sežana, IDentiks kartični sistemi d.o.o., Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o in Mariborski vodovod, javno podjetje d.d.. Priznanje PRESS je prejelo Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., Priznanje za projekt pa Občina Hoče-Slivnica in NLB d.d.. Splošno posebno priznanje je prejel Jurček Nowakk, nagrado za Podjetnico s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu pa Danica Bojković (Danex – Umag d.o.o.), Hrvaška.

Priznanja za finaliste so prejeli še Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., Javno podjetje Marprom d.o.o. in Varis proizvodnja gotovih kopalnic Lendava d.o.o.. Med finaliste nagrade HORUS 2017 so se uvrstila vsa podjetja in zavodi, ki so dosegla vsaj 51 % vseh možnih točk v prvem krogu ocenjevanja.

Horus 2016

Nagrada Horus 2016 za strateško celovitost pravne osebe: kategorija zavodi in druge organizacije: AJPES – Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, kategorija mikro podjetja: IDentiks kartični sistemi d.o.o., kategorija majhna podjetja: Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., kategorija srednje velika podjetja: SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.. Priznanje PRESS:  Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.. Priznanje za PROJEKT: kategorija  mikro podjetja: Contall d.o.o, kategorija velika podjetja: Lidl Slovenija d.o.o. k.d.. Za posebno priznanje se je na predlog javnosti in soorganizatorjev projekta potegovalo več kandidatov v več podkategorijah. Posebna priznanja v kategoriji splošno prejmejo: Jurček Nowakk, dr. Danica Purg, dr. Tanja Bagar. Podjetnik s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu: John Doma, Kanada.

Ocenjevalna komisija se je odločila, da na predlog Marka Pogačnika, avtorja kipcev za nagrade Horus, in Anite Hrast, za posebne zasluge pri nastanku in razvoju te nagrade ter dolgoletnem družbeno odgovornem delu letos prvič podeli Platinasto nagrado Horus 2016 in sicer zasl. prof. ddr. Matjažu Muleju. Člani ocenjevalne komisije so se za to odločili brez vednosti zasl. prof. ddr. Matjaža Muleja o prejetju te nagrade, ki je bil v tem primeru izločen iz procesa odločitve za nagrado, ki jo prejme.

Horus 2015

V kategoriji podjetja so nagrado HORUS 2015 prejeli: mikro podjetja: Identiks kartični sistemi d.o.o., majhna podjetja: tudi letos Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., srednje velika podjetja: Novo Nordisk d.o.o., velika podjetja: Snaga Javno podjetje d.o.o.. Nagrado HORUS 2015 v kategoriji zavodi je tudi letos prejela Bolnišnica Sežana. V okviru nagrade HORUS so bila na prireditvi podeljena tudi posebna priznanja. Posebno priznanje novinarju je bilo podeljeno Mirjam Muženič. Splošno posebno priznanje pa so prejeli izr. prof. dr. Urša Golob Podnar, dr. Timi Ećimović, Jurček Nowakk in Anita Ogulin.

Horus 2014

V kategoriji podjetja so nagrado HORUS 2014 prejeli: mikro-majhna podjetja: Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., srednje velika podjetja: DOSOR, dom starejših občanov d.o.o., velika podjetja: Lidl d.o.o. kd. ter socialna podjetja: Razvojna agencija Etri, ekologija, ergonomija in ekonomija, z.o.o., so.p. Nagrado HORUS 2014 v kategoriji zavodi je prejela Bolnišnica Sežana.

Posebno priznanje in nagrado za Podjetnika s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu je prejel Gábor Ropos – Madžarska. Posebno priznanje novinarju je bilo podeljeno Jani Vidic, Nataši Zanuttini in Jerneji Jevševar (Ekipa Vala 202) ter Editi Cetinski Malnar (RTV Slovenija). Splošno posebno priznanje pa je prejela dr. Darja Piciga.

Horus 2013

V kategoriji podjetja so nagrado HORUS 2013 prejeli: mikro-majhna podjetja: Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., srednje velika podjetja: Mariborski vodovod, javno podjetje d.d. in velika podjetja: UniCredit Banka Slovenija d.d.

Posebno priznanje in nagrado za Podjetnico s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu je prejela mag. Marina Einspieler– Siegert (Slovenska gospodarska zveza, Avstrija), splošno posebno priznanje sta prejela  Pedro Opeka in mag. Franc Hočevar, posebno priznanje novinarki je bilo podeljeno Editi Cetinski Malnar. Nagrado HORUS 2013 v kategoriji zavodi je prejel EIC Univerzum Minerva Maribor.

Horus 2012

V kategoriji podjetja so nagrado HORUS 2012 prejeli: mikro-majhna podjetja: Zobozdravstveni center Alfa Dental d.o.o., srednje velika podjetja: Mariborski vodovod, javno podjetje d.d. in velika podjetja: UniCredit Banka Slovenija d.d.

Posebno priznanje in nagrado za Podjetnico s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu je prejela Barbara Antolič (Dom Sveta Ana, Hrvaška), posebno priznanje je prejel Borut Meršak (Slovaška), posthumno priznanje gre Jožetu Kastelicu (J. Kastelic Limited, Toronto, Kanada).

Splošno posebno priznanje so prejeli še društvo Novi Paradoks, Slovensko društvo za kakovost življenja, Zveza Potrošnikov Slovenije in Anton Komat.

Ocenjevalna komisija HORUS 2012 je podelila še posebno priznanje tistim prebivalcem Slovenije, ki se zavedajo svoje osebne in družbene odgovornosti.

Horus 2011

V kategoriji podjetja so nagrado HORUS 2011 prejeli: mikro-majhna podjetja: Lotrič laboratorij za meroslovje, d.o.o., srednje velika podjetja: Mariborski vodovod, javno podjetje d.d. in velika podjetja: BTC d.d. V kategoriji zavodi je nagrado HORUS 2011 prejel Zavod Naprej – zavod za varstvo, rehabilitacijo in kvaliteto življenja po poškodbi glave. V okviru nagrade HORUS so bila na prireditvi podeljena tudi posebna priznanja. Prejemnikov posebnega priznanja – Podjetnik s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu je več, Marko Dolžan (Polfa Lodz SA, Poljska), pa je prejel nagrado Horus 2011 za to kategorijo. Posebno priznanje sta prejeli novinarki Jana Petkovšek Štakul in Barbara Pavlin, splošno posebno priznanje pa Društvo Ekologi brez meja in Tomo Križnar.

Horus 2010

V letu 2010 so med 6 finalisti nagrade prejeli:
• UniCredit Banka Slovenija, d.d. (v kategoriji velikih podjetij) in
• Abbott Laboratories, d.o.o. (v kategoriji malih podjetij).

Dobitnika posebnega priznanja HORUS 2010 sta Jernej Zavrl (www.nfrcsr.org) in Vida Ogorelec Wagner (Umanotera)

Horus 2009

V letu 2009 so med 11 finalisti nagrade prejeli:
• Trimo Trebnje d.d.,
• Atech elektronika d.o.o. in
• Informa Echo d.o.o.

Dobitnica posebnega priznanja HORUS 2009 je red. prof. dr. Jožica Knez Riedl (EPF UM).