Poslanstvo in temeljni cilji nagrade

Poslanstvo
Poslanstvo nagrade Horus je spodbujati celovitost v razmišljanju, inovativnost v delovanju in odgovornost pri poslovanju slovenskih podjetij. Z nagrado želimo krepiti zavedanje o pomenu družbene odgovornosti za nas vse in opozoriti na našo soodvisnost, ki se je še vse premalo zavedamo. Opozoriti želimo na to, da je za vsako dejanje najprej odgovoren posameznik, ki deluje v organizaciji in izven nje. In vsi posamezniki, ki jih nekdo vodi, sestavljajo učinkovito, odgovorno ali pa neodgovorno organizacijo. Promovirati želimo primere dobre prakse v javnosti in s tem spodbujati podjetja k bolj odgovornemu in učinkovitemu poslovanju.

Vizija
Vizija nagrade HORUS je postati vodilna slovenska nagrada s področja uravnotežene in inovativne družbene odgovornosti. Arhiv nagrajenih podjetij bo sčasoma prerasel v knjižnico primerov slovenske dobre prakse na področju družbene odgovornosti pri IRDO, ki bo postala nepogrešljiv in referenčen vir znanj in spoznanj s tega področja.

Cilji
• osveščanje širše javnosti o pomenu družbene odgovornosti
• promocija podjetij, ki družbeno odgovorno poslujejo na dolgi rok
• izobraževanje o najnovejših praksah slovenskih in tujih podjetij s področja družbene odgovornosti
• podelitev nagrade za najbolj družbeno odgovorno podjetje
• izdaja priročnika s primeri dobre prakse na področju družbene odgovornosti

O imenu

Zakaj smo izbrali Horus za ime slovenske nagrade za družbeno odgovornost?
Horus je bog, ki predstavlja višjo zavest planeta Zemlje in je odgovoren za razvoj človeštva, zato smo ga izbrali kot simbol slovenske nagrade za družbeno odgovornost.

Horus je tudi eden najbolj znanih starodavnih egiptovskih bogov, je tudi eden najstarejših. Egiptovska beseda “her” (hor, har), iz katere izvira njegovo ime, pomeni “tisti na višinah” ali “oddaljeni”. Mitološko so si Horusa predstavljali kot božanskega sokola. Horus je pogosto simbolno predstavljen kot stilizirano oko – simbol sokolovega očesa. To oko je postalo simbol za stanje nepoškodovanosti, zdravja, čvrstosti ali popolnosti.

15. julij naj bi bil dan Horusa.

15. julija 2004 je bil ustanovljen IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, ki je glavni organizator tega projekta. Projekta nagrada Horus pa od leta 2009 dalje zagotovo ne bi bilo, če pri tem ne bi sodelovali in ga podpirali številni podporni partnerji in kandidati za nagrado, za kar se vsem iskreno zahvaljujemo.

 

Znak
Horus logotip
Trajnostni razvoj vedno povezujemo z zeleno barvo, modra in zelena sta tudi barvi, ki simbolizirata planet Zemlja. Le-ta je v simbolnem očesu (Horusovem očesu) predstavljena tudi kot zenica. Na zgornjo in spodnjo “veko” lahko gledamo tudi kot na stilizirani roki, ki objemata svet.

Simbol očesa lahko razumemo kot božje oko, ki gleda na Zemljo in na nas ali pa kot oko vsakega izmed nas, v katerem se zrcali zemlja in vse, kar počnemo z njo – dobro in slabo.