Ocenjevalna Komisija

Ocenjevanje

Ocenjevanje na razpis prispelih vlog poteka dvostopenjsko v dveh ločenih krogih ocenjevanja. Dvostopenjsko ocenjevalno komisijo sestavljajo uveljavljeni strokovnjaki, ki delujejo tudi na področju družbene odgovornosti in predstavniki partnerskih organizacij.

Člane obeh komisij in predsednika komisije predlagajo projektni partnerji, potrdi pa Strokovno-organizacijski odbor nagrade. Mandat predsednika komisije in članov obeh komisij nagrade HORUS traja do zaključka tekočega leta podeljevanja nagrade HORUS, za katerega so bili imenovani. Šteje se, da je projekt podeljevanja nagrade HORUS dokončno zaključen, ko potečejo vsi pritožbeni roki in ko so rešene vse morebitne pritožbe.

Komisija deluje po:

 • Poslovniku o organizaciji in izvedbi projekta »Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus«,
 • Pravilniku o sestavi in delu komisije za ocenjevanje vlog in
 • Pravilniku o ocenjevanju, ki jih je pripravil Strokovno-organizacijski odbor nagrade HORUS. (povezave na dokumente)

Komisija ima v primeru nejasnosti pravico kandidata pozvati k dopolnitvi podatkov in tudi preveriti navedbe v prijavi.

Strokovno-organizacijski odbor

Organizacijo Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus strokovno upravlja Strokovno-organizacijski odbor nagrade (SON). Člane SON za enoletno obdobje imenuje IRDO v sodelovanju s partnerji. Mandat članov SON je omejen na čas trajanja projekta in sicer do zaključka tekočega leta podeljevanja nagrade HORUS. Šteje se, da je projekt podeljevanja nagrade HORUS dokončno zaključen, ko potečejo vsi pritožbeni roki in ko so rešene vse morebitne pritožbe.

Člani SON

Častni predsednik

 • zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej

Predsednica

 • mag. Natalie Cvikl Postružnik

Namestnica predsednice 

 • Karidia Toure Zagrajšek

Koordinatorica projekta

 • mag. Anita Hrast

Člani/ce:

 • Simona Roškar, mag. posl. ved
 • Dejvi Ružič
 • Martina Drakulić
 • Uroš Zupančič
 • Nomi Hrast