Organizator projekta Horus

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti

logo IRDO

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je bil kot neprofiten zavod ustanovljen leta 2004 z namenom sistematično raziskovati in pospeševati razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji in s tem aktivno prispevati k razvoju le-te pri nas in v svetu. Dejavnosti inštituta so raziskovanje, svetovanje, izobraževanje, informiranje, promocija, povezovanje, založništvo, dobrodelnost. V okviru inštituta deluje Znanstveno-raziskovalni center IRDO, ki se raziskovanja tega področja loteva interdisciplinarno in sistematično. Zanima nas raziskovanje tako pozitivnih, kot negativnih učinkov družbene odgovornosti, primerjava raziskovalnih in teoretskih izhodišč s praktičnimi izkušnjami – v zakonodaji, gospodarstvu, v sociali, varovanju okolja itd. Analiziramo stanje v Sloveniji in ga primerjamo s stanjem v svetu.

Inštitut IRDO v sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico in različnimi strokovnimi združenji ter partnerji vsako leto organizira konferenco »Družbena odgovornost in izzivi časa«. Prva je bila organizirana leta 2006 in od takrat dalje je njen častni pokrovitelj vsako leto predsednik države Slovenije – prvi dve leti je to bil dr. Janez Drnovšek, nato dr. Danilo Türk. Na njej številni slovenski in tuji predavatelji družbeno odgovornost predstavljajo iz različnih vidikov: vladnega, etičnega, podjetniškega, medijskega, izobraževalnega in raziskovalnega. Vsako leto izide zbornik konference, ki je s povzetki referatov dosegljiv brezplačno na naslovu www.irdo.si, kjer najdete tudi več informacij o inštitutu.

V letu 2009 smo v sodelovanju s partnerji pripravili (PRSS, Kapital in drugi podporni partnerji) pripravili pilotno izvedbo prve Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus.