Kdo se lahko prijavi na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS?

Na razpis HORUS se lahko prijavijo mala, srednja in velika podjetja in zavodi, ki na katerem koli področju vsaj 1 leto izvajajo aktivnosti in projekte, ki so usmerjeni v dolgoročno dobrobit zaposlenih, okolja, skupnosti, kupcev in s katerimi presegajo minimalne, z zakonom določene standarde poslovanja in jih zato lahko štejemo med družbeno odgovorne, ne glede na to, ali so svoja prizadevanja formalno že potrdili s pridobitvijo certifikatov, nagrad ali priznanj.

Kako se lahko prijavimo na razpis?

Organizacije se na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus prijavijo z vlogo na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse obvezne sestavine, dokazila in izjave, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Vloga, ki ne vsebuje vseh predpisanih sestavin, se šteje za nepopolno in se zavrže. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Vsako posamezno vlogo morajo predlagatelji podpisano predložiti v enem tiskanem in enem tiskanem identičnem elektronskem izvodu (zgoščenka s celotno prijavnico in prilogami, priloge so lahko tudi le delno skenirane (npr. naslovnice, kazalo)) v zaprti ovojnici (kuverti), ki ima na prednji strani oznako: »Ne odpiraj – Prijava na razpis – Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS 2017« ter na hrbtni strani navedbo predlagatelja: naziv in naslov oz. sedež.

Do kdaj se je treba prijaviti na razpis HORUS 2017?

Prijave za razpis HORUS 2017 zbiramo do vključno 19. oktobra 2017.

Kako poteka ocenjevanje prispelih vlog?

Ocenjevanje na razpis prispelih vlog poteka dvostopenjsko v dveh ločenih krogih ocenjevanja.
Komisija prvega kroga je sestavljena iz najmanj 7 članov in predsednika komisije, ki vsi dobro strokovno in izkustveno poznajo področje družbene odgovornost. Komisija drugega kroga ocenjevanja je sestavljena iz najmanj 3 članov – predsednika komisije in najmanj dveh članov z velikim strokovnim ugledom na področju družbene odgovornosti.  Ocenjevanje in izbor podrobneje določata Pravilnik o sestavi in delu komisije za ocenjevanje vlog in Pravilnik o ocenjevanju vlog.

Kdo so dosedanji prejemniki nagrade HORUS?

Seznam vseh dosedanjih prejemnikov nagrade Horus si lahko ogledate tukaj.

Zakaj ime HORUS?

Horus je bog, ki predstavlja višjo zavest planeta Zemlje in je odgovoren za razvoj človeštva, zato smo ga izbrali kot simbol slovenske nagrade za družbeno odgovornost. Horus je tudi eden najbolj znanih starodavnih egiptovskih bogov, je tudi eden najstarejših. Egiptovska beseda “her” (hor, har), iz katere izvira njegovo ime, pomeni “tisti na višinah” ali “oddaljeni”. Mitološko so si Horusa predstavljali kot božanskega sokola. Horus je pogosto simbolno predstavljen kot stilizirano oko – simbol sokolovega očesa. To oko je postalo simbol za stanje nepoškodovanosti, zdravja, čvrstosti ali popolnosti.