Prijavite se na razpis in prejmite HORUS 2022 – Slovensko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj in/ali certifikat Horus!

Razpis za HORUS 2022 – Slovensko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj je odprt od 5. septembra do 5. novembra 2022.

5.9.2022 je IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji objavil štirinajsti razpis za HORUS 2022 – Slovensko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Letošnja novost je možnost pridobitve certifikata, ki ga podeljuje neodvisna komisija za certificiranje. Organizatorji k sodelovanju vabimo profitne in neprofitne osebe vseh velikosti, med njimi podjetja, zavode, neprofitne in druge organizacije, lokalne skupnosti, osebe javnega prava, novinarje in posameznike, ki delujejo družbeno odgovorno. Z nagrado in certifikatom HORUS organizatorji prepoznavamo, strokovno potrjujemo in nagrajujemo celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju. Za prijavitelje je bil 13. septembra pripravljen brezplačni seminar, prijave se zbirajo do 5. novembra letos, nagrade pa bodo podeljene 16. decembra 2022.

Glavna prednost sodelovanja na razpisu za Horus 2022 je ta, da prijaviteljem pomaga sistematično in celovito zbrati relevantne podatke ter pripraviti ali nadgraditi strategijo na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Skozi postopek certificiranja prijavitelji dodatno pridobijo še neodvisni strokovni pregled, analizo aktivnosti in napredka ter priporočila za izboljšave.

Razpis Horus je namenjen vsem organizacijam in posameznikom, ki so že izkušene na področju družbene odgovornosti ali trajnostnega razvoja ter tistim, ki so šele na začetnih stopnjah te razvojne poti. Prijavitelji se lahko kot doslej potegujejo za Nagrado  za strateško celovitost pravne osebe (za strateški pristop podjetij, zavodov k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju) ali  Priznanje za projekt (za sodelovanje gospodarstva, šolstva in mladih). Po novem se lahko se odločijo tudi za pridobitev osnovnega Certifikata za strateško celovitost pravne osebe ali osnovnega Certifikata za projekt. Za sodelovanje v razpisu prijavitelji izpolnijo specializiran vprašalniki, usklajen s smernicami Standarda za družbeno odgovornost ISO26000:2010,  načeli ESG  (okoljski, družbeni in upravljavski vidik) ter drugimi aktualnimi evropskimi in nacionalnimi okviri  na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.   Objavljena sta še dva razpisa za Posebno priznanje posamezniku, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, in Posebno priznanje novinarki ali novinarju za izkazano delovanje na tem področju. Celoten razpis je objavljen na spletni strani www.horus.si.

“HORUS 2022 je priložnost za vse prijavitelje, da ne le začutite, ampak preverite “temperaturo” svojih aktivnosti na področju DOTR. To pomeni, da vprašalnik omogoča temeljit pregled vsega, kar v organizaciji na tem področju počnete; pa ne le to – pridobite priporočila, usmeritve in primerjavo z mednarodnimi praksami za nadgradnjo trajnostnih in družbeno-odgovornih praks in strategij. Zame kot osebi, ki že petindvajset let delujem na področjih gospodarstva, javne in lokalne uprave, je to bistvena dodana vrednost pred primerljivimi vprašalniki v Sloveniji in mednarodno. Ob tem pa razpis letos dodatno omogoča pilotno certificiranje, ki ga v IRDO razvijamo ob podpornem partnerju TÜV Avstrija. Tako v 14. leto Horus stopa še dodatno oplemeniten,« je ob objavi razpisa in certificiranja poudarila mag. Natalie Cvikl Postružnik, predsednica Strokovno-organizacijskega odbora nagrade in certifikata Horus, sicer prokuristka Insights, družbe za odkrivanje in razvoj potencialov d.o.o.

Horus je v Sloveniji ena najbolj prepoznavnih strokovnih nagrad na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, z najdaljšo zgodovino podeljevanja. Od leta 2009 do 2021 se je med imetnike nagrad in priznanj Horus vpisalo že več kot 200 organizacij in posameznikov. Z razpisom želimo organizatorji prispevati h krepitvi zavedanja o pomenu družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, spodbuditi organizacije ter posameznike k aktivnemu delovanju na tem področju ter izpostaviti odlične primere iz slovenske prakse.

Celovita družbena odgovornost je strateško orodje za dosego trajnostnega razvoja v skladu s Cilji trajnostnega razvoja do leta 2030, ki jih je že leta 2015 zapisala Organizacija Združenih narodov  v svoji Agendi 2030 za trajnostni razvoj. Tej agendi sledi tudi Slovenija s svojo Strategijo razvoja RS do leta 2030 in drugimi strateškimi usmeritvami, ki jih usklajuje z že veljavno oz. prihajajočo evropsko zakonodajo in poročevalske okvirje, kot so EU taksonomija, Direktiva glede poročanja podjetij o trajnostnosti, Evropski zeleni dogovor, Evropski Digitalni Kompas 2030 ter drugi.

Celovito družbeno odgovorno ravnanje pomeni, da se morajo organizacije zavedati svojih vplivov na naravno in družbeno okolje ter o svojem delovanju transparentno poročati, skladno z okoljskimi,  družbenimi in upravljavskimi kazalci.  Že od leta 2017 morajo velika podjetja v EU, tudi v Sloveniji, v svojih letnih poročilih poročati še o nefinančnih vidikih poslovanja, do konca 2022 pa bodo v veljavo stopili predpisi, ki bodo zahteve za poročanje razširile na širši krog zavezancev in poročanje standardizirale. Izkazana družbena odgovornost podjetjem prinaša več konkurenčnih prednosti.  Če organizacija deluje družbeno odgovorno, se ji povečata ugled in dobiček, prav tako sta večji produktivnost in inovativnost zaposlenih, manj je absentizma in fluktuacije. Organizacija lažje pridobi nov kader, nova poslovna partnerstva, posle in financiranje. Boljše je njeno sodelovanje z lokalno skupnostjo, dobavitelji. Poveča se ugled podjetja v skupnosti in vzajemno sodelovanje s skupnostjo, več pa ima organizacija tudi medijskih objav in boljšo prepoznavnost.

Inštitutu IRDO se kot podporni člani projekta Horus pridružujejo še naslednje organizacije: Društvo za odnose z javnostmi (PRSS), Britansko – slovenska gospodarska zbornica, CNVOS – Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Društvo za marketing Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije, Listina raznolikosti Slovenije, Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Štajerska gospodarska zbornica, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager in drugi. Partner spremljanja objav v medijih je Press Clipping d.o.o.. Partner certificiranja je mednarodni certifikacijski organ TÜV Austria. Projekt tudi letos delno sofinancira Urad RS za mladino.

Za nagrado in certifikat Horus 2022 se lahko potegujejo profitne in neprofitne osebe vseh velikosti, med njimi podjetja, zavodi, neprofitne in druge organizacije, lokalne skupnosti, osebe javnega prava, novinarji in posamezniki, ki delujejo družbeno odgovorno. Organizatorji nagrajujejo celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju. Vprašalnik za prijavitelje je zasnovan v skladu s standardom za družbeno odgovornost ISO26000:2010, ESG usmeritvami ter drugimi aktualnimi evropskimi in slovenskimi trendi. Prijave zbiramo do 5. novembra letos, nagrade pa bodo podeljene 16. decembra 2022.

Za strateško nagrado in certifikat HORUS 2022 se letos lahko potegujejo: podjetja vseh velikosti in oblik ter druge organizacije, tudi javne ustanove. Razpisani sta kategoriji Nagrada za strateško celovitost pravne osebe (za strateški pristop podjetij in organizacij k družbeni odgovornosti) ter Priznanje za projekt, ter dodatna možnost pridobitve certifikata na tem področju (pavne osebe lahko kandidirajo tudi samo za certifikat).  Objavljena sta še dva razpisa za posebna priznanja, kjer prijavnine ni: Posebno priznanje posamezniku, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti, in Posebno priznanje novinarju/ki.

Vabimo vas, da se prijavite na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2022. Razpis je objavljen tukaj.

Vsem sodelujočim partnerjem, ocenjevalcem in kandidatom za nagrado se za podporo in sodelovanje iskreno zahvaljujemo!

Če bi želeli pridobiti certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ali postali člani inštituta IRDO oz. z nami sodelovali kako drugače, vas vabimo, da obiščete spletno mesto: www.irdo.si.