ikone hiome, email, print Domov Natisni! Posljte e-mail Domov Domov Natisni! Posljte e-mail Domov
 
Horus Slovenska nagrada za družbeno odgovornost
O nagradi HORUS
Razpis
Komisije in odbori
Delavnica za prijavitelje
Organizatorja
Partnerji
Nagrajenci
Fotogalerija
Poslovni klub Horus
Novinarsko središče
Pogosto zastavljena vprašanja
Kontakt
 


 

Organizatorja projekta Horus

Častni pokrovitelj: dr. Miro Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti

logo IRDO

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je bil kot neprofiten zavod ustanovljen leta 2004 z namenom sistematično raziskovati in pospeševati razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji in s tem aktivno prispevati k razvoju le-te pri nas in v svetu. Dejavnosti inštituta so raziskovanje, svetovanje, izobraževanje, informiranje, promocija, povezovanje, založništvo, dobrodelnost. V okviru inštituta deluje Znanstveno-raziskovalni center IRDO, ki se raziskovanja tega področja loteva interdisciplinarno in sistematično. Zanima nas raziskovanje tako pozitivnih, kot negativnih učinkov družbene odgovornosti, primerjava raziskovalnih in teoretskih izhodišč s praktičnimi izkušnjami – v zakonodaji, gospodarstvu, v sociali, varovanju okolja itd. Analiziramo stanje v Sloveniji in ga primerjamo s stanjem v svetu.

Inštitut IRDO v sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico in različnimi strokovnimi združenji ter partnerji vsako leto organizira konferenco »Družbena odgovornost in izzivi časa«. Prva je bila organizirana leta 2006 in od takrat dalje je njen častni pokrovitelj vsako leto predsednik države Slovenije – prvi dve leti je to bil dr. Janez Drnovšek, nato dr. Danilo Türk. Na njej številni slovenski in tuji predavatelji družbeno odgovornost predstavljajo iz različnih vidikov: vladnega, etičnega, podjetniškega, medijskega, izobraževalnega in raziskovalnega. Vsako leto izide zbornik konference, ki je s povzetki referatov dosegljiv brezplačno na naslovu www.irdo.si, kjer najdete tudi več informacij o inštitutu.

V letu 2009 smo v sodelovanju s partnerji pripravili (PRSS, Kapital in drugi podporni partnerji) pripravili pilotno izvedbo prve Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus.

Slovensko društvo za odnose z javnostmi – PRSS

logo PRSS

Slovensko društvo za odnose z javnostmi - PRSS je strokovno, nepridobitno, prostovoljno in samostojno nevladno krovno nacionalno združenje strokovnjakov za odnose z javnostmi in komunikacijski management. Povezuje vse, ki se ali pa se želijo dejavno ukvarjati z odnosi z javnostmi, organizacijskim komuniciranjem in komunikacijskim managementom. Slovensko društvo za odnose z javnostmi omogoča članom, da izražajo, oblikujejo in uresničujejo svoje posebne interese in cilje s področja stroke odnosov z javnostmi, organizacijskega komuniciranja in komunikacijskega managementa.

PRSS razvija in uveljavlja stroko o odnosih z javnostmi, strokovno usposablja in povezuje člane, spodbuja izmenjavo izkušenj, znanstvenih in strokovnih dosežkov v državi in v mednarodnih okvirih ter se enakopravno vključuje v delo tujih strokovnih inštitucij in v mednarodne projekte. Ob tem skrbi za zagotavljanje strokovnosti in kakovosti dejavnosti odnosov z javnostmi v korist članov društva ter celotne družbe.

V okviru PRSS deluje Sekcija za spodbujanje družbene odgovornosti, katere temeljna naloga je dvigovanje nivoja družbene odgovornosti v slovenskih podjetjih in organizacijah, še posebej med člani PRSS in stroko odnosov z javnostmi. Prispevati želimo tudi k boljšemu razumevanju koncepta družbene odgovornosti v slovenskih podjetjih in organizacijah ter jih spodbujati k družbeno odgovornem ravnanju. Iniciativo pri tem pa mora v prvi vrsti prevzeti stroka odnosov z javnostmi. Zato v sekciji svoje člane osveščamo in jih vzpodbujamo k širjenju koncepta družbene odgovornosti v podjetjih in organizacijah, jih izobražujemo, predvsem pa jim predstavljamo priložnosti, ki jih družbeno odgovorno ravnanje prinaša za podjetja in organizacije. Naloga stroke odnosov z javnostmi je, da institucijam pomaga razumeti upravljanje z družbenimi temami, ki zadevajo njihove javnosti.

 
       
         
   

telefon 031 344 883 nagrada.horus@irdo.si
 
Natisni! Posljte e-mail Domov