Razpis za HORUS 2022 – Slovensko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter certifikat HORUS

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno interesnimi organizacijami 5. 9. 2022 objavil razpis za HORUS 2022 – Slovensko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter za certifikate Horus za strateško celovitost pravne osebe in projekte. Nagrado podeljujemo štirinajstič zapored, certifikate pa tokrat pilotno prvič.

Z razpisom HORUS želimo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti, tj. odgovornosti za vplive na ljudi in naravo.

Če organizacija deluje družbeno odgovorno, se ji povečata ugled in dobiček, prav tako sta večji produktivnost in inovativnost zaposlenih, manj je absentizma in fluktuacije. Organizacija lažje pridobi nov kader, nova poslovna partnerstva, posle. Boljše je njeno sodelovanje z lokalno skupnostjo, dobavitelji. Poveča se ugled podjetja v skupnosti in vzajemno sodelovanje s skupnostjo, več pa ima organizacija tudi medijskih objav in boljšo prepoznavnost.

V letu 2022 v okviru projekta HORUS 2022 – Slovenska nagrada za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj objavljamo naslednje razpis za naslednje kategorije:

Kategorije prijav na razpis Horus 2022 za PRAVNE OSEBE (prijavnina):

  1. NAGRADA za pravne osebe – mikro, majhna, srednje velika, velika in socialna podjetja ter zavode in druge organizacije:
  • NAGRADA ZA STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE (za strateški pristop podjetij, zavodov k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju) – HORUS 2022 – Slovenska nagrada za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj za celotno organizacijo
  • NAGRADA ZA PROJEKT (sodelovanje – gospodarstvo, okolje, družba) – HORUS 2022 – Slovenska nagrada za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj za projekt

2. CERTIFIKAT za pravne osebe – mikro, majhna, srednje velika, velika in socialna podjetja ter zavode in druge organizacije:

  •  CERTIFIKAT ZA STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE (za strateški pristop podjetij, zavodov k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju) => kandidat prejme HORUS 2022 – Certifikat za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj za celotno organizacijo
  • CERTIFIKAT ZA PROJEKT (sodelovanje – gospodarstvo, okolje, družba) => kandidat prejme HORUS 2022 – Certifikat za družbeno odgovornost  in trajnostni razvoj za projekt

Obrazce za prijavo in razpisno dokumentacijo za pridobitev nagrade in/ali certifikata najdete na teh povezavah:

2022 HORUS – Pravne osebe – VABILO

2022 Horus – Pravne osebe – RAZPIS – ok2

2022 Horus – Pravne osebe – PRIJAVNICA

Za nagrado in/ali certifikat HORUS 2022 se lahko potegujejo PROFITNE PRAVNE OSEBE (mikro podjetja in s.p., majhna, srednje velika, velika in socialna podjetja) IN NEPROFITNE PRAVNE OSEBE in OSEBE JAVNEGA PRAVA ter druge organizacije. Sodelujejo lahko pravne osebe, ki se zavedajo družbene odgovornosti – poštenosti preko meja predpisov in odgovornosti do družbe za svoja dejanja – na različnih področjih svojega delovanja: v odnosu do okolja, do svojih zaposlenih in drugih déležnikov organizacije ter pri razvoju izdelkov in storitev, in jo vključujejo v svoje strateško vodenje ter poslovanje. Vprašalnik za strateško celovitost pravne osebe je prilagojen smernicam Standarda za družbeno odgovornost ISO 26000:2010, ESG usmeritvami in drugim orodjem na področju družbene odgovornosti in tarjnostnega razvoja. Pravna oseba si z izpolnitvijo vprašalnika lahko analizira stanje in oblikuje svojo strategijo družbene odgovornosti za v prihodnje. Lahko pa naroči dodatno svetovanje izkušenih strokovnjakov za področje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. V kategoriji fizične osebe sodelujejo posamezniki in prejmejo posebna priznanja.

Razpis je objavljen od 5. septembra 2022 do 5. novembra 2022, vse informacije o nagradi HORUS pa so objavljene na tej spletni strani.

Kdo in kako lahko sodeluje? V letu 2022 je razpis namenjen podjetjem in zavodom (pravnim osebam) v zgoraj navedenih kategorijah. Pravna oseba se prijavi na razpis s prijavnico za pravne osebe. Po prijavi prejme račun za prijavnino na razpis. Ko jo poravna, prejme vprašalnik, ki je vodilo za poročanje oz. pripravo lastne strategije na področju družbene odgovornosti. Nagrada se podeljuje za nazaj, torej mora pravna oseba v vprašalniku opisati svoje aktivnosti zadnjega leta do oddaje prijave na ta razpis. Ko ima pravna oseba tako izpolnjen vprašalnik, mu ta služi v pomoč pri načrtovanju lastnih strateških aktivnosti na področju DO in TR v prihodnje. Dodatno ali samo lahko pridobi certifikat Horus za obdobje 1 leta.

Dodatne ugodnosti za prijavitelje na razpis za nagrado Horus 2022:

  • Člani organizatorjev in podpornih partnerjev projekta imajo 20 % popust pri prijavnini.
  • Prijavitelji na razpis za Horus 2022 prejmejo po dogovoru dodatno 2 uri online brezplačnega svetovanja organizatorja za prijavo na razpis in/ali uveljavljanje strategije družbene odgovornosti v njihovi organizaciji.
  • Prijava na razpis Horus 2022 ni pogoj za prijavo na seminar Horus. Kdor se prijavi samo na seminar, plača prijavnino le za seminar.

13. septembra 2022 je bil organiziran seminar Horus 2022. Vabimo vas da skupaj z nami pregledate letošnji Horus razpis, pa tudi, da izmenjate dobre prakse, izkušnje in poglede na to področje. Tako boste lažje pripravili vašo strategijo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v vašem podjetju, organizaciji.


B. Za fizične osebe (PRIJAVNINE NI) – Razpis za posebna priznanja v okviru Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus 2022 za:


1. Posameznik/ca, kandidat/ka po vašem predlogu, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti in tarjnostnega razvoja.

2022 HORUS-Posebno_priznanje_POSAMEZNIK-VABILO

2022 Horus_Posebno_priznanje_POSAMEZNIK-RAZPIS-OK

2022 HORUS_ Posebno priznanje – POSAMEZNIK- PRIJAVNICA-ok

2. Novinar/ka

2022 HORUS_posebno_priznanje_Novinar-VABILO

2022 Horus_Posebno_priznanje_Novinar-RAZPIS

2022 HORUS_ Posebno priznanje – Novinar – PRIJAVNICA -ok

Oglejte si razpise pri posameznih kategorijah in se prijavite čim prej! Letos oddate prijavnice najkasneje do 5. 11. 2022 do 23:59 ure samo v elektronski obliki na naslov: nagrada.horus@irdo.si

Ključni datumi

Strokovno-organizacijski odbor nagrade Horus 2022 (skrajšano: SON Horus) je na svoji korespondenčni seji dne 5.9.2022 z večino glasov določil ključne datume v okviru razpisa za nagrado Horus 2022, kot so predstavljeni v nadaljevanju. Dne 25. 10. 2022 je SON Horus 2022 podaljšal rok za oddajo vlog do 5. 11. 2022.

POZOR: V skladu s sklepom Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Horus smo podaljšali rok za oddajo vlog na razpis Horus 2022 do 5. novembra 2022.

Več: 2022 Horus – RAZPIS -NOVI Ključni datumi 25.10.2022

Pomembni datumi: 

Novi datumi so označeni z rdečo pisavo.

Termin Aktivnost
23. 8. 2022 najava sprememb in objave razpisa za nagrado Horus 2022
5. 9. 2022 objava razpisa za nagrado Horus 2022
13.9. 2022 online seminar s predstavitvijo razpisa Horus  2022
5.9. – 5. 11. 2022 zbiranje prijav na razpis
5. 11. 2022 zaključek razpisa = rok za oddajo vlog
6. 11. 2022 odpiranje prispelih prijav
6. 11. – 8. 11. 2022 zbiranje dopolnitev dokumentacije prijaviteljev
9. 11. – 20. 11. 2022 ocenjevanje komisije, 1. krog
21. 11. 2022 razglasitev finalistov za nagrado in priznanja
21. 11. – 30. 11. 2022 ocenjevanje komisije, 2. krog
1. 12. – 10. 12. 2022 certificiranje vlog – dodatne aktivnosti presoje
16.12.2022 Podelitev nagrad Horus 2022 – predstavitev nominirancev za nagrado in podelitev nagrad, priznanj, certifikatov
December 2022 izdaja zbornika s predstavitvijo sodelujočih

Prijavni obrazec

Prijava
Kandidati se na razpis za certifikat in/ali nagrado HORUS 2022 – Slovensko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj prijavijo z vlogo na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse obvezne sestavine, dokazila in izjave, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Vloga, ki ne vsebuje vseh predpisanih sestavin, se šteje za nepopolno in se zavrže. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Vsako posamezno vlogo morajo predlagatelji podpisano predložiti samo v elektronskem izvodu. Prosimo, oglejte si razpisno dokumentacijo pri posameznih kategorijah razpisa za podrobnejša navodila.

Rok za oddajo vlog za razpis HORUS 2022 je 5. november 2022!

Komisija bo upoštevala vse prijave, ki bodo do tega datuma prispele na poštni e-naslov inštituta IRDO: nagrada.horus@irdo.si. Vloge, ki ne bodo predložene v predvidenem roku, se bodo štele za prepozne.

Člani organizatorjev in podpornih partnerjev projekta lahko uveljavljate 20% popust!

Predstavitev posebnosti razpisa Horus 2022, pregled prijavnice in diskusija s potencialnimi prijavitelji na razpis je potekala na seminarju 13.9.2022 ONLINE, individualno svetovanje pa po dogovoru z inštitutom IRDO. Za več informacij nas kontaktirajte: nagrada.horus@irdo.si.

Pravilniki

Organizacijo in izvedbo projekta HORUS 2022 – Slovenska nagrada za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj določajo pravila, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

Poslovnik o organizaciji in izvedbi projekta HORUS – Slovenska nagrada za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj:

HORUS – Poslovnik_2022

Pravilnik o sestavi in delu komisije za ocenjevanje vlog:

HORUS – Pravilnik- komisija za ocenjevanje vlog_2022

Pravilnik o ocenjevanju vlog:

HORUS – Pravilnik_ ocenjevanje vlog_2022