ikone hiome, email, print Domov Natisni! Posljte e-mail Domov Natisni! Posljte e-mail
 
Horus Slovenska nagrada za družbeno odgovornost
O nagradi HORUS
Razpis
Komisije in odbori
Delavnica za prijavitelje
Organizatorja
Partnerji
Nagrajenci
Fotogalerija
Poslovni klub Horus
Novinarsko središče
Pogosto zastavljena vprašanja
Kontakt
 


 

Razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2016

Za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus se lahko prijavijo mikro, majha, srednje velika, velika in socialna podjetja ter zavodi, ki na katerem koli področju vsaj 1 leto izvajajo aktivnosti in projekte, ki so usmerjeni v dolgoročno dobrobit zaposlenih, okolja, skupnosti, kupcev in s katerimi presegajo minimalne, z zakonom določene standarde poslovanja in jih zato lahko štejemo med družbeno odgovorne, ne glede na to, ali so svoja prizadevanja formalno že potrdili s pridobitvijo certifikatov, nagrad ali priznanj. Podjetja in zavodi, ki se prijavljajo na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus, morajo na vseh področjih družbene odgovornosti izpolnjevati zakonsko predpisane normative in ne smejo biti v obsežnejših postopkih pred zakonskimi ali strokovnimi organi zaradi svojega poslovanja. Podjetje oziroma zavod, ki na katerem koli področju ne izpolnjuje minimalnih standardov, ne more kandidirati za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS.

Za posebno priznanje v okviru nagrade Horus lahko kandidirajo tudi posamezniki in organizacije.

V letu 2016 smo razpisali naslednje kategorije:

1. Razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2016:

Kategorije:
a. Podjetja (mikro, majhna, srednje velika, velika podjetja)
b. Socialna podjetja (vseh velikosti in vrst)
c. Zavodi (javni, zasebni)

 
  vabilo razpis prijavnica

Kdo in kako lahko sodeluje? V letu 2016 je razpis namenjen podjetjem in zavodom (pravnim osebam) v zgoraj navedenih kategorijah. Pravna oseba se prijavi na razpis s prijavnico za pravne osebe. Po prijavi prejme račun za prijavnino na razpis. Ko jo poravna, prejme vprašalnik, ki je vodilo za poročanje oz. pripravo lastne strategije na področju družbene odgovornosti. Nagrada se podeljuje za nazaj, torej mora pravna oseba v vprašalniku opisati svoje aktivnosti zadnjega leta do oddaje prijave na ta razpis. Ko ima pravna oseba tako izpolnjen vprašalnik, mu ta služi v pomoč pri načrtovanju lastnih strateških aktivnosti na področju DO v prihodnje.

Dodatne ugodnosti za prijavitelje na razpis za nagrado Horus 2016:
• Člani organizatorjev in podpornih partnerjev projekta imajo 20 % popust pri prijavnini.
• Za prijavitelje na razpis Horus 2015 je seminar brezplačen, za ostale je prijavnina plačljiva.
• Prijavitelji na razpis za Horus 2015 prejmejo dodatno 2 uri brezplačnega svetovanja organizatorja za prijavo na razpis in/ali uveljavljanje strategije družbene odgovornosti v njihovi organizaciji.
• Prijava na razpis Horus 2016 ni pogoj za prijavo na seminar Horus. Kdor se prijavi samo na seminar, plača prijavnino le za seminar.

V začetku septembra 2016 bo organiziran Delavnica za prijavitelje na razpis. Sodelovanje na seminarju za prijavitelje ni obvezno, priporočamo pa ga vsem, posebej kandidatom, ki se prijavljajo prvič, pa tudi tistim, ki se na razpis ne nameravajo prijaviti, a bi želeli izboljšati svojo strategijo družbene odgovornosti. Program seminarja bo objavljen na spletni strani projekta www.horus.si do začetka septembra 2016.

2. Razpis za posebna priznanja v okviru Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus 2016 za:

a. Novinarja/ko.

 
  vabilo razpis prijavnica

b. Podjetnika/co s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu.

 
  vabilo razpis prijavnica

ENGLISH VERSION

 
  Invitation Call Form

c. Splošno - posameznik ali organizacija, kandidat/ka po vašem predlogu, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti.

 
  vabilo razpis prijavnica

Oglejte si razpise pri posameznih kategorijah in se prijavite čim prej! Kandidati za posebna priznanja lahko oddajo prijavnice tudi samo v elektronski obliki na naslov: nagrada.horus@irdo.si.

Ključni datumi

Termin

Aktivnost

4. 7. 2016

objava razpisa za nagrado Horus 2016

13. 9. 2016

seminar za prijavitelje

4. 7. – 19. 10. 2016

zbiranje prijav na razpis

19. 10. 2016

zaključek razpisa = rok za oddajo vlog

20. 10. 2016

odpiranje prispelih prijav

20. 10. - 27. 10. 2016

zbiranje dopolnitev dokumentacije prijaviteljev

28. 10. – 14. 11. 2016

ocenjevanje komisije, 1. krog

16.11.2016

razglasitev finalistov za nagrado in priznanja

16. 11. – 30. 11. 2016

ocenjevanje komisije, 2. krog

2. teden decembra 2016

predstavitev nominirancev za nagrado in podelitev nagrad, priznanj

December 2016

izdaja zbornika s predstavitvijo sodelujočih

Prijavni obrazec

Prijava
Kandidati se na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus prijavijo z vlogo na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse obvezne sestavine, dokazila in izjave, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Vloga, ki ne vsebuje vseh predpisanih sestavin, se šteje za nepopolno in se zavrže. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Vsako posamezno vlogo morajo predlagatelji podpisano predložiti v enem tiskanem in enem tiskanem identičnem elektronskem izvodu (zgoščenka s celotno prijavnico in prilogami, priloge so lahko tudi le delno skenirane (npr. naslovnice, kazalo)) v zaprti ovojnici (kuverti), ki ima na prednji strani oznako: »Ne odpiraj – Prijava na razpis – Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS 2016« ter na hrbtni strani navedbo predlagatelja: naziv in naslov oz. sedež. Vsaka pravna oseba lahko na razpis kandidira samo z eno vlogo. Za posebna priznanja veljajo posebni pogoji. Prosimo oglejte si razpise pri posebnih priznanjih.

Rok za oddajo vlog za HORUS 2016 je 19. oktober 2016.

Komisija bo upoštevala vse prijave, ki bodo do tega datuma prispele na poštni naslov inštituta IRDO, Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor. Vloga mora biti najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici (kuverti). Vloge, ki ne bodo predložene oziroma priporočeno oddane na pošti v predvidenem roku, se bodo štele za prepozne.
Vsako podjetje lahko na razpis kandidira le z eno vlogo.

Pravilniki

Organizacijo in izvedbo projekta Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS določajo:
Poslovnik o organizaciji in izvedbi projekta Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS
Pravilnik o sestavi in delu komisije za ocenjevanje vlog
Pravilnik o ocenjevanju vlog

 
 
       
         
   

telefon 031 344 883
nagrada.horus@irdo.si
 
Natisni! Posljte e-mail Domov