Rok za oddajo vlog na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2020 podaljšan!

Razpis za nagrado Horus 2020 je podaljšan do 28. oktobra 2020, podelitev nagrad bo 3. decembra 2020.

(Maribor, 15. oktober 2020) Strokovno-organizacijski odbor nagrade Horus se je na današnji seji odločil, da podaljšuje rok za oddajo vlog na že dvanajsti razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost – Horus 2020.  Do spremembe datumov je prišlo zaradi spremenjenih razmer na temo Covid-19, saj so se morale tako pravne, kot fizične osebe prilagoditi novim razmeram dela v skladu z navodili Vlade RS.  Zato je organizator na predlog nekaterih ocenjevalcev in potencialnih kandidatov rok za oddajo prijav na razpis Horus 2020 podaljšal iz 15. na 28. oktober 2020.

Z razpisom želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti. Za nagrado HORUS 2020 se letos lahko potegujejo podjetja (mikro, majhna, srednje velika, velika in socialna) ter zavodi in druge organizacije. Letos so razpisali dve vrsti nagrad za pravne osebe in sicer Nagrado za strateško celovitost pravne osebe (za strateški pristop podjetij, zavodov k družbeni odgovornosti) ter Priznanje za projekt (za sodelovanje gospodarstva, šolstva in mladih). Objavljena sta še dva razpisa za posebna priznanja, kjer prijavnine ni: Posebno priznanje posamezniku oz. organizaciji, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti in Posebno priznanje novinarju/ki. Podaljšanje roka oddaje vlog velja za vse kategorije prijav.

Kandidati za nagrado Horus 2020 morajo po novem svoje vloge oddati najkasneje do 28. oktobra 2020. Ocenjevanje bo potekalo v dveh krogih, za uvrstitev med finaliste morajo kandidati zbrati vsaj 51 % vseh možnih točk. Trinajstega oktobra 2020 bodo znani finalisti, podelitev nagrad Horus 2020 pa bo 3. decembra 2020.

Več o razpisu si preberite tukaj https://www.horus.si/razpis-2020/ in se prijavite čimprej!