Horus Slovenska nagrada za družbeno odgovornost
Uvod
Predstavitev projekta
Organizatorja in partnerji
Predstavitev nagrade
Ocenjevalna komisija
Predstavitev finalistov
Končno poročilo Ocenjevalne komisije
Program podelitve
Pokrovitelji podelitve
Objave
Zahvala
Kolofon
 
 
Zbornik finalistov 2013
 

Kolofon

Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus
Zbornik finalistov 2013
(zgoščenka)

ISSN 2232-5034

Izdajatelja: IRDO in PRSS / zanju Anita Hrast

IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor
info@irdo.si, www.irdo.si

PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi
Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana
prss@piar.si, www.piar.si

Kontakt: nagrada.horus@irdo.si, www.horus.si
Uredniki: Sabina Kojc, Anita Hrast, Lidija Novak, Matjaž Mulej
Fotografije nagrad: Zavod M24, Maribor
Oblikovanje: Hiper Design Uroš Zupančič s.p.
Razmnoževanje: CD Studio d.o.o.
Naklada: 300 izvodov

Maribor, november 2013

*Besedila niso lektorirana, za njihovo verodostojnost odgovarjajo avtorji.