Horus Slovenska nagrada za družbeno odgovornost
Uvod
Predstavitev projekta
Organizatorja in partnerji
Predstavitev nagrade
Ocenjevalna komisija
Predstavitev finalistov
Končno poročilo Ocenjevalne komisije
Program podelitve
Pokrovitelji podelitve
Objave
Zahvala
Kolofon
 
 
Zbornik finalistov 2013
 

Predstavitev ocenjevalne komisije

akad. dr. Boštjan Žekš,
predsednik celotne komisije

Tatjana Novak
       
doc.dr. Jernej Belak Drago Kos
       
Maja Rečnik Jože Smole
       
mag. Vera Aljančič Falež izr. prof. dr. Urša Golob Podnar
       
Polona Marinček mag. Aleksandra Podgornik
       
Vinko Nedelko Mojca Markizeti
       
mag. Alenka Marovt dr. Jožica Knez-Riedl
       
Barbara Pavlin dr. Borut Bratina
       
Lidija Kramar Tatjana Šeneker
       
Karidia Toure Zagrajšek mag. Petra Lesjak Tušek
       
zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej mag. Janko Burgar
       
dr. Zvone Žigon dr. Mirjam Dular
       
Mirjana Mladič doc. dr. Boris Jesih
       
Jože Gornik Alenka Jakomin
       
mag. Natalija Postružnik Lidija Novak
       
dr. Danijel Grafenauer Daša Rakovec