Horus Slovenska nagrada za družbeno odgovornost
Uvod
Predstavitev projekta
Organizatorja in partnerji
Predstavitev nagrade
Ocenjevalna komisija
Predstavitev finalistov
Končno poročilo Ocenjevalne komisije
Program podelitve
Pokrovitelji podelitve
Objave
Zahvala
Kolofon
 
 
Zbornik finalistov 2013
 

Predstavitev nagrad HORUS  2013

Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS za leto 2013, izklesane v kamnu, so oblikovane na osnovi tradicionalnega motiva pletenine. Tak način izražanja poznamo iz zgodnje srednjeveške umetnosti, ohranjene predvsem na Primorskem, pa tudi iz starejše langobardske in keltske kulture, dveh narodov, ki sta naseljevala tudi slovensko ozemlje. Oblikovanih je pet motivov:

SODELOVATI
Izklesano znamenje kaže preplet dveh trakov kot simbol razvoja, temelječega na počelu medsebojnega sodelovanja.

SOUSTVARJATI
Tema soustvarjanja je izražena z dvema trakovoma, ki imata nasprotni energijski naboj, tako da se dopolnjujeta; eden je zaobljen, drugi pa oglat.

POVEZOVATI SE
Izklesano znamenje kaže tri samostojne, loke povezane med seboj s krogom, kot simbolom celote.

ODPIRATI PROSTOR
Znamenje temelji na ritmu kvantnega preskoka, simboliziranega z znakom »X«, ki omogoča razpiranje novih prostorov.

DOPOLNJEVATI SE
Tema znamenja je medsebojno delovanje dveh komplementarnih sistemov, sončne svetlobe, ki prihaja od zgoraj, in organske rasti od spodaj navzgor.Kozmogrami so izvirno delo, narejeno prav za Horus nagrade in so izklesani ročno.

Marko Pogačnik, akademski kipar, je znamenja oblikoval, izklesala jih je Marika Pogačnik. Umetnika sodelujeta pri Markovem projektu »Za zdravje Zemlje« in v tem okviru klešeta litopunkturne projekte – projekte akupunkture krajev in pokrajin. Njuna dela te vrste obstajajo kot stalne postavitve v različnih deželah Azije, Afrike, Amerike in Evrope.