Horus Slovenska nagrada za družbeno odgovornost
Uvod
Predstavitev projekta
Organizatorja in partnerji
Predstavitev nagrade
Ocenjevalna komisija
Predstavitev finalistov
Končno poročilo Ocenjevalne komisije
Program podelitve
Pokrovitelji podelitve
Objave
Zahvala
Kolofon
 
 
Zbornik finalistov 2013
 

Zahvala

Vlagajmo v dobro!

Če je krize preveč, je potrebno nesorazmerje preseči z vlaganjem v dobro. Pomagamo lahko drug drugemu, da nam gre in bo šlo bolje. In to na pošten, transparenten, do človeka in narave prijazen način. Z zavedanjem sobivanja, soodvisnosti, sonaravnosti, sodelovanja, sosedstva, soustvarjanja sodobnega in sodobrega. Osebno in družbeno odgovornega. Da bo še več dobrega.

Pa ne toliko dobrega v materialnih stvareh, kot dobrega v ljudeh. V ljudeh na vseh pozicijah – od nižjih, do višjih, od bogatih, do revnih, od pametnih do…

Pet let Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus je mini jubilej, na katerega smo vsi soustvarjalci nagrade zelo ponosni. Nagrada, ki smo jo ustvarili iz nič, je k sebi pritegnila mnoge: neutrudne ocenjevalce in organizatorje projekta, sodelujoče kandidate, podporne partnerje projekta, častna pokrovitelja nagrade, medijske in druge pokrovitelje, avtorja nagrad, podizvajalce, simpatizerje in morda že tudi prihodnje tekmovalce zanjo.

Upamo, da bo teh vsako leto več, da se bodo družbeno odgovorne prakse širile v Sloveniji kot virus ozdravitve družbe, s katero bo Slovenija še lepša in boljša dežela, v kateri bomo predvsem pošteni in prijazni drug do drugega in do narave. Ne glede na status, bogastvo, izobrazbo, delo, starost… Šele takrat bo mogoče družbeno odgovornost v naši družbi tudi polno (do)živeti.

Spoštovani soustvarjalci nagrade Horus, vsi zgoraj omenjeni in tudi vsi tisti, ki razumete nagrado Horus kot naše darilo slovenski družbi. Hvala vam, da se zavedate pomena te nagrade, da ste jo sprejeli za svojo in jo skupaj z nami razvijate še naprej. Samo tako nagrada živi, diha, izvaja svoje poslanstvo in ga širi.

Hvala vam, da živite in dihate s to nagrado. To občutimo vsi sodelujoči in v veselje nam je, da lahko z vami sodelujemo še naprej.

In hvala vam, da živite družbeno odgovornost in da to učite tudi druge.

V Mariboru, 27. novembra 2013

V imenu organizatorjev projekta:

Anita Hrast,
direktorica Inštituta IRDO
in koordinatorica projekta Horus