Znani so finalisti za HORUS 2022 – Slovensko nagrado in certifikat za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj

Podelitev certifikatov, nagrad in priznanj bo 16. decembra 2022 v Mariboru.

(Ljubljana, 21. november 2022) Danes zvečer je z ocenjevanjem zaključila skupina strokovnjakov 1. kroga ocenjevanja za HORUS 2022 – Slovensko nagrado in certifikat za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Za nagrado, priznanja in certifikate Horus 2022 se poteguje dvanajst vlog kandidatov – pravnih oseb in posameznikov in danes so prav vsi postali finalisti.

Glavni namen razpisa HORUS, ki ga organizira IRDO – inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s podpornimi partnerji, je prepoznati in nagraditi celovite pristope pravnih oseb in posameznikov pri upravljanju svojih vplivov na okolje, družbo in gospodarstvo. Letošnja novost je možnost pridobitve certifikata, ki ga IRDO razvija v sodelovanju s podpornim partnerjem TÜV Avstrija.

Letos je tako razpis razdeljen v dva dela – v tekmovalni del za nagrade in priznanja ter v netekmovalni del za certifikate. Ocenjevanje od 12. novembra poteka v dveh krogih, za uvrstitev med finaliste morajo kandidati zbrati vsaj 51 % vseh možnih točk. Če jih ne zberejo, niso upravičeni do priznanja oz. nagrade, ne glede na število kandidatov v kategoriji.

Člani ocenjevalne komisije Horus 2022 so bili razdeljeni v več podskupin. Skupaj je vloge v prvem krogu ocenjevalo 12 strokovnjakov. Ocenjevanje komisije prvega kroga je potekalo od 12. do 21. novembra 2022, neodvisno (brez predhodnega vedenja ocenjevalcev o sestavi ocenjevalne komisije in rezultatih drugih ocenjevalcev). Delo ocenjevalne komisije drugega kroga ocenjevanja poteka od 21.11.2022 do 30.11.2022, prav tako neodvisno. Zmagovalce bodo določile ocene ocenjevalcev iz 2. kroga ocenjevanja. 21. novembra so znani finalisti, podelitev nagrad, priznanj in certifikatov Horus 2022 pa bo 16. decembra 2022 v Mariboru. Razpis za nagrado Horus je letos objavljen štirinajstič zapored.

Za nagrado za strateško celovitost podjetja se tako potegujeta finalista Nova KBM d. d. (velika podjetja) in Lumar IG d. o. o. (srednje velika podjetja).  Za priznanje za projekt se potegujejo finalisti Insights d. o. o. (majhna podjetja) ter Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d. o. o. in Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor (obe srednje veliki neprofitni organizaciji). Med posamezniki se za priznanje Horus 2022 za posameznika kot finalisti potegujejo Urška Košica, Ladeja Godina Košir, Monika Holc Ivanić in Jurček Nowakk.

V netekmovalnem delu so prav tako vse vloge zbrale najmanj 51 % vseh možnih točk. Tako sta za certifikat za strateško celovitost pravne osebe v kategoriji majhnih neprofitnih organizacij kandidata Center za pomoč na domu Maribor ter Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož. Za certifikat za projekt pa je kandidat podjetje Insights d. o. o..

Horus 2022 nagrade, priznanja in certifikate za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj  v Sloveniji od leta 2009 podeljuje IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji: Društvo za odnose z javnostmi (PRSS), Britansko – slovenska gospodarska zbornica, CNVOS – Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Društvo za marketing Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije, Listina raznolikosti Slovenije, Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Štajerska gospodarska zbornica, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager in drugi. Projekt letos delno sofinancirajo Urad RS za mladino in prijavitelji. Partner spremljanja objav v medijih je Press Clipping d.o.o.. Partner certificiranja je mednarodni certifikacijski organ TÜV Austria.