Družbena odgovornost je orodje za dosego trajnostnega razvoja

Družbena odgovornost  kot koncept spodbuja razvoj podjetja oz. organizacije na področju odnosa do zaposlenih, okolja in skupnosti ter vodenja in odnosov na trgu s kupci in dobavitelji. To krepi uspešnost podjetja in tako prispeva h konkurenčni prednosti. V tujini ta koncept podjetja že uveljavljajo več desetletij, pri nas pa v zadnjem desetletju postaja stalna praksa uspešnih podjetij.

S pomočjo vprašalnika Horus prijavitelji analizirajo stanje družbene odgovornosti v organizaciji in se hkrati naučijo, kaj lahko pri svojem poslovanju še posodobijo, izboljšajo. Zato želimo z razpisom Horus vsako leto poiskati in nagraditi celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti. 

Oglejte si dobre prakse Horus nagrajencev in finalistov iz posameznih let v razdelku Zborniki finalistov Horus.

Vabimo vas da skupaj z nami in finalisti Horus  izmenjate dobre prakse, izkušnje in poglede na to področje. Tako boste lažje pripravili vašo strategijo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v vašem podjetju, organizaciji.

Sodelujte na razpisu Horus v tekočem letu in se pridružite družbeno odgovornim podjetjem tudi vi.


Koristi družbene odgovornosti za podjetje, organizacijo

Družbena odgovornost (DO) prinese organizaciji številne koristi na različnih področjih. Te so:

Odločanje, vodenje, načrtovanje in poročanje:

 • spodbujanje bolj informiranega odločanja na podlagi boljšega razumevanja pričakovanj družbe, z DO povezanih priložnosti (vključno z boljšim obvladovanjem pravnih tveganj) in tveganj, če organizacija ne bi bila družbeno odgovorna,
 • izboljševanje prakse obvladovanja tveganj organizacije,
 • izboljševanje konkurenčnosti organizacije, vključno z možnostjo pridobivanja finančnih sredstev in statusa prednostnega partnerja,
 • izboljševanje zanesljivosti in pravičnosti poslovanja z odgovornim udejstvovanjem v politiki, s pošteno konkurenco in z odsotnostjo korupcije,
 • izboljševanje odnosov organizacije z njenimi deležniki ter s tem izpostavljanje organizacije novim pričakovanjem in stiku z vrsto različnih deležnikov,
 • pomoč pri analizi stanja organizacije in vzpostavljanju strateških pristopov ter zavezništev z deležniki organizacije pri njenem delovanju in pri razvoju družbene odgovornosti.

Zaposlovanje:

 • povečevanje pripadnosti, vključevanja, udeležbe, inovativnosti in morale zaposlenih,
 • manj absentizma in fluktuacije pri zaposlenih,
 • izboljševanje varnosti in zdravja, tako žensk kot moških,
 • pozitivno vplivanje na sposobnost organizacije, da zaposluje, motivira in obdrži svoje zaposlene,
 • izobraževanje o družbeni odgovornosti, večje zavedanje o pomenu družbene odgovornosti med vsemi zaposlenimi v podjetju, vključno z vodstvom in lastniki.

Inoviranje:

 • več inovativnih predlogov za izboljšanje poslovanja, delovanja (zaposlenih, kupcev, dobaviteljev…),
 • ustvarjanje inovacij,
 • vključevanje spoznanj dobrih praks drugih organizacij za izboljšanje dela lastne organizacije.

Financiranje:

 • varčevanje, povezano s povečano produktivnostjo in učinkovitostjo virov, manjšo porabo energije in vode, zmanjšanjem odpadkov in pridobivanjem dragocenih stranskih proizvodov,
 • pridobitev novih poslov s strankami, dobavitelji,
 • večji nakupi strank in njihovi predlogi za izboljšave sodelovanja,
 • več dobička ob izteku leta (posredno).

Kupci in dobavitelji:

 • povečevanje ugleda organizacije in spodbujanje večjega zaupanja javnosti v organizacijo in njene izdelke, storitve,
 • »podeljevanje družbenega dovoljenja« organizaciji za delovanje,
 • preprečevanje oz. zmanjševanje morebitnih sporov s potrošniki glede proizvodov in storitev.

Komuniciranje:

 • večja prepoznavnost in ugled organizacije pri deležnikih (v medijih in pri splošni javnosti, pri kupcih in dobaviteljih, poslovnih partnerjih,…),
 • več objav o organizaciji v medijih,
 • urejeno poročilo o nefinančnih vidikih delovanja organizacije.

Če želite dodatno svetovanje s področja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja za vaše podjetje, organizacijo, nam pišite na naslov info@irdo.si  ali pokličite 031 344 883.