HORUS 2020: 12. podelitev nagrad je letos potekala virtualno

Danes so v Mariboru podjetjem, organizacijam in posameznikom podelili Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS.

(Maribor, 3. december 2020) Danes so ob 9. uri v Mariboru na svečani virtualni podelitvi podelili letošnja priznanja in nagrade v okviru Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2020. Nagrade in priznanja podeljuje IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji. Tako želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope podjetij in posameznikov k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju. Častni pokrovitelj nagrade je Aleksander Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor.

Na razpis HORUS 2020 je do 28. oktobra 2020 prispelo 14 vlog, od tega je za kategorijo Strateška nagrada prispelo šest vlog, za priznanje za Projekt štiri vloge in za Posebna priznanja – splošno štiri vloge. Vloge so bile v novembru poslane v ocenjevanje 19-tim neodvisnim strokovnjakom, ki so bili imenovani iz vrst organizatorjev, podpornih partnerjev projekta, strokovne in drugih javnosti. Ocenjevanje je potekalo v dveh krogih, za uvrstitev med finaliste so morali kandidati zbrati vsaj 51 % vseh možnih točk, kar pomeni, da so dejansko tekmovali tudi sami s seboj, ne glede na število kandidatov v kategoriji. Eden izmed kandidatov se ni uvrstil v finale. Poudarek je bil dan celovitim pristopom k družbeni odgovornosti, aktivnostim ter spremljanju učinkov. Ocenjevalna komisija je razglasila 13 finalistov ter podelila pet kamnitih nagrad (strateške nagrade), tri nagrade v obliki risb (projekti) in več posebnih priznanj. Same nagrade in priznanja bodo nagrajenci in finalist prejeli osebno in/ali po pošti v naslednjih dneh.

Strateško nagrado Horus 2020 v kategoriji profitnih pravnih oseb so prejela podjetja Press Clipping d.o.o., Nil d.o.o. in Nova kreditna banka Maribor d.d.. V kategoriji neprofitnih pravnih oseb sta strateške nagrade Horus 2020 prejela Zdravstveni dom Radeče in Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., finalist pa je bila tudi Fakulteta za dizajn (samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem).

Priznanje za projekt Horus 2020 v kategoriji profitnih pravnih oseb je prejelo podjetje SSI Schaefer d.o.o., v kategoriji neprofitnih pravnih oseb pa Fakulteta za dizajn (samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem). Finalist je bilo tudi Hortikulturno društvo Maribor. V kategoriji novinarji predlogov za priznanja ni bilo. Posebno priznanje v kategoriji splošno pa so prejeli: mag. Danilo Burnač, Jurček Nowakk, Boris Krabonja in Marko Rakovnik.

Predsednica Ocenjevalne komisije nagrade Horus 2020 je bila Monika Rajšp, ki je ob podelitvi povedala: »Delo Ocenjevalne komisije je potekalo v dveh krogih, ocenjevali smo neodvisno, sodelovalo je 19 ocenjevalcev. Delo je bilo opravljeno strokovno in pravočasno, za kar se vsem sodelujočim ocenjevalcem iskreno zahvaljujem.« Člani ocenjevalne komisije, ki so delo opravili prostovoljno, so bili še: Jože Gornik, Matej Mušič, Jana Petkovšek Štakul, mag. Natalie C. Postružnik, Karidia Toure Zagrajšek, Alenka Zelenič, Vinko Nedelko, Tatjana Šeneker, mag. Viviana Žorž, mag. Danijela Kocuvan, Saša Vidmar, mag. Vesna Lešnik Štefotič, Simona Roškar, mag., Nataša Čebulj, Jože Smole, Lan Wudler, Marija Gale, mag., Breda Vodopija.

Pri projektu Horus je od leta 2009 dalje sodelovalo 40 strokovno-interesnih organizacij in medijev, sofinancerjev, ocenjevalo je več kot 90 strokovnjakov različnih strok, sodelovalo več kot 190 različnih kandidatovod podjetij, zavodov, nevladnih organizacij, do posameznikov. Že vse od nastanka nagrade Horus Marko in Marika Pogačnik izdelujeta unikatna umetniška dela, polna pozitivnih vibracij, namenjenih spodbujanju uspešnega delovanja HORUS nagrajencev. Tako je nastal mozaik znanja, vrednot in sodelovanja, ki krepi razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji.

Zaslužni profesor, dvakratni doktor Matjaž Mulej, predsednik Strokovnega sveta IRDO in predsednik Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Horus, je zbranim na podelitvi povedal: »V letu 2020 so razmere bistveno drugačne kot zadnja leta. Vse človeštvo je, kot nas obveščajo slovenski in mednarodni viri vsak dan, blokirano zaradi pandemije novega virusa, ki ga doslej nismo poznali niti medicinski niti gospodarski niti družboslovni niti naravoslovni znanstveniki, vključno z mikrobiologi. Znanost seveda sploh ni znanost, če ve, s čim se ukvarja, še manj pa je znanost, če pozna rešitev; o obojem sme imeti samo slutnje. Z njimi si praktiki, ki jim znanost daje podlage za smiselno ravnanje, seveda ne morejo veliko pomagati. Morajo se znajti sami. Brskajo po svojih izkušnjah, iščejo podobnosti med nekdanjimi in sedanjimi dogajanji.« Več o tem je objavljeno v letošnjem zborniku Horus 2020, kjer so predstavljeni tudi finalisti tega tekmovanja: https://www.horus.si/zbornik2020/index.html.

Nagrade  zagotovo ne bi bilo, če je že vrsto let ne bi podpirali številni podporni partnerji, kot so: Slovensko društvo za odnose z javnostmi, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager, Štajerska gospodarska zbornica, Ameriška gospodarska zbornica, Društvo za marketing Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije,  Slovensko združenje Združenih narodov za trajnostni razvoj, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Združenje socialna ekonomija Slovenije in drugi. Projekt letos sofinancira Urad Republike Slovenije za mladino. Partner klipinga je podjetje Press Clipping.