Znani so finalisti za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2020

Podelitev nagrad in priznanj bo 3. decembra 2020 potekala virtualno.

(Maribor, 13. november 2020) Za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2020 se potegujejo različne pravne osebe in posamezniki. Na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost  HORUS 2020 je do 28. oktobra 2020, ko se je razpis zaključil, prispelo 14 vlog. Ocenjevanje poteka v dveh krogih, za uvrstitev med finaliste morajo kandidati zbrati vsaj 51 % vseh možnih točk. Če jih ne zberejo, niso upravičeni do priznanja oz. nagrade, ne glede na število kandidatov v kategoriji. Med finaliste so se danes uvrstili vsi kandidati, razen enega v kategoriji profitnih pravnih oseb – projekti, ki je v 1. krogu ocenjevanja Horus 2020 zbral manj kot 51 % točk. Podelitev nagrad Horus 2020  bo 3. decembra 2020 potekala virtualno.

Za Strateško nagrado Horus 2020 so v kategoriji profitnih pravnih oseb finalisti Press Clipping d.o.o., Nil d.o.o. in Nova kreditna banka Maribor d.d.. V kategoriji neprofitnih pravnih oseb za strateško nagrado Horus 2020 so finalisti Zdravstveni dom Radeče, Fakulteta za dizajn (samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem) in Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o..

Za Priznanje za projekt Horus 2020 je v kategoriji profitnih pravnih oseb finalist SSI Schaefer d.o.o., v kategoriji neprofitnih pravnih oseb pa sta finalista Fakulteta za dizajn (samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem) in Hortikulturno društvo Maribor. V kategoriji novinarji predlogov za priznanja ni bilo. Za Posebno priznanje v kategoriji splošno so finalisti vsi štirje kandidati in sicer: Boris Krabonja, Marko Rakovnik, Jurček Nowakk in mag. Danilo Burnač.

Člani ocenjevalne komisije nagrade Horus 2020 so bili razdeljeni v več podskupin. Skupaj je vloge v prvem krogu ocenjevalo 9 strokovnjakov. Ocenjevanje komisije prvega kroga je potekalo od 4. novembra do 12. novembra 2020, neodvisno (brez predhodnega vedenja ocenjevalcev o sestavi ocenjevalne komisije in rezultatih drugih ocenjevalcev). Delo ocenjevalne komisije drugega kroga ocenjevanja bo potekalo od 13.11.2020 do 20.11.2020, prav tako neodvisno. Zmagovalce bodo določile ocene ocenjevalcev iz 2. kroga ocenjevanja.

Razpis za nagrado Horus je bil 15. julija 2020 objavljen dvanajstič. Z razpisom želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti. Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2020 podeljuje IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji. Nagrado sofinancirajo prijavitelji ter Urad RS za mladino. Podporni partnerji so:  PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager, Štajerska gospodarska zbornica, Ameriška gospodarska zbornica, CNVOS – Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Društvo novinarjev Slovenije, Društvo za marketing Slovenije, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, Združenje socialna ekonomija Slovenije in drugi. Nagrado sofinancirajo prijavitelji ter Urad RS za mladino.