Na 12. razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS je prispelo 14 vlog

Finalisti bodo znani 13. novembra, zmagovalci pa 3. decembra 2020

(Maribor, 31. oktober 2020) Na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost  HORUS 2020 je do 28. oktobra 2020, ko se je razpis zaključil, prispelo 14 vlog. Od tega je prispelo za kategorijo Strateška nagrada šest vlog (po tri za profitne in neprofitne pravne osebe), za Priznanje za projekt so prispele štiri vloge (po dve vlogi za profitne in neprofitne pravne osebe). Na razpis za Posebna priznanja Horus 2020 so prav tako prispele štiri vloge, od tega vse za splošno priznanje, vlog za kategorijo novinarji letos ni bilo. Od vseh napovedanih prijav dve vlogi nista bili oddani (po ena za projekt in za strateško nagrado za profitne pravne osebe). Vloge bodo 4. novembra poslane v ocenjevanje različnim neodvisnim strokovnjakom. Ocenjevanje poteka v dveh krogih, za uvrstitev med finaliste morajo kandidati zbrati vsaj 51 % vseh možnih točk. Če jih ne zberejo, niso upravičeni do priznanja oz. nagrade, ne glede na število kandidatov v kategoriji. 13. novembra  bodo znani finalisti, podelitev nagrad Horus 2020 pa bo 3. decembra 2020. Razpis za nagrado Horus je letos objavljen dvanajstič zapored.

Za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2020 se potegujejo različne pravne osebe in posamezniki. Za Strateško nagrado Horus 2020 se v kategoriji profitnih pravnih oseb potegujejo Press Clipping d.o.o., Nil d.o.o. in Nova kreditna banka Maribor d.d.. V kategoriji neprofitnih pravnih oseb se za strateško nagrado Horus 2020 potegujejo Zdravstveni dom Radeče, Fakulteta za dizajn (samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem) in Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o..

Za Priznanje za projekt so na razpis Horus 2020 svoje vloge poslali naslednji kandidati: v kategoriji profitnih pravnih oseb Ekosen d.o.o. in SSI Schaefer d.o.o., v kategoriji neprofitnih pravnih oseb pa Fakulteta za dizajn (samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem) in Hortikulturno društvo Maribor. V kategoriji novinarji predlogov za priznanja ni bilo. Za Posebno priznanje v kategoriji splošno so bili predlagani štirje kandidati in sicer: Boris Krabonja, Marko Rakovnik, Jurček Nowakk in mag. Danilo Burnač.

Z razpisom želimo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti. Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2020 podeljuje IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s sofinancerji in številnimi podpornimi partnerji, in sicer:  PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager, Štajerska gospodarska zbornica, Ameriška gospodarska zbornica, CNVOS – Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Društvo novinarjev Slovenije, Društvo za marketing Slovenije, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, Združenje socialna ekonomija Slovenije in drugi. Nagrado sofinancirajo prijavitelji ter Urad RS za mladino. 

Dosedanji nagrajenci in finalisti Horus iz preteklih let: https://www.horus.si/nagrajenci/

Foto galerije s preteklih podelitev nagrad: https://www.horus.si/fotogalerija/

Zborniki z enajstih podelitev nagrad: https://www.horus.si/zborniki/