Objavljen je 12. razpis za nagrado HORUS 2020

Razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2020 je odprt od 15. julija do 15. oktobra 2020.

(Maribor, 15. julij 2020) Danes je IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji objavil dvanajsti razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2020. Za nagrado Horus 2020 se lahko potegujejo profitne in neprofitne osebe vseh velikosti, med njimi podjetja, zavodi, neprofitne in druge organizacije, osebe javnega prava, novinarji in posamezniki, ki delujejo družbeno odgovorno. Organizatorji nagrajujejo celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju. Vprašalnik za prijavitelje je zasnovan v skladu s standardom za družbeno odgovornost ISO26000:2010 ter drugimi aktualnimi evropskimi in slovenskimi usmeritvami. Seminar za prijavitelje bo organiziran 15. septembra, prijave zbirajo do 15. oktobra letos, nagrade pa bodo podeljene 4. decembra 2020.

Za strateško nagrado HORUS 2020 se letos lahko potegujejo: podjetja vseh velikosti in oblik ter druge organizacije, tudi javne ustanove. Razpisana sta še Nagrada za strateško celovitost pravne osebe (za strateški pristop podjetij in organizacij k družbeni odgovornosti) ter Priznanje za projekt (za sodelovanje gospodarstva, šolstva in mladih). Objavljena sta še dva razpisa za posebna priznanja, kjer prijavnine ni: Posebno priznanje posamezniku, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti, in Posebno priznanje novinarju/ki.

Družbena odgovornost je orodje za dosego trajnostnega razvoja v skladu s Cilji trajnostnega razvoja do leta 2030, ki jih je leta 2015 zapisala Organizacija Združenih narodov  v svoji Agendi 2030 za trajnostni razvoj. Od leta 2017 tej agendi sledi tudi Slovenija s svojo Strategijo razvoja RS do leta 2030. Glavna prednost sodelovanja na razpisu za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2020 je ta, da s  specializiranim vprašalnikom, usklajenim s smernicami Standarda za družbeno odgovornost ISO26000:2010 in drugimi aktualnimi dokumenti o družbeni odgovornosti, lahko prijavitelji sami analizirajo stanje na tem področju v podjetju oz. organizaciji. Nato lažje pripravijo svojo strategijo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v organizaciji, pridobijo pa tudi mnenje neodvisnih strokovnjakov o stanju družbene odgovornosti pri pravni osebi.

Družbena odgovornost podjetjem prinaša konkurenčno prednost in pomeni, da se morajo vse organizacije zavedati svojih vplivov na skupnost in naravno okolje ter o tem poročati, ne samo z ekonomskimi, ampak tudi z okoljskimi in družbenimi kazalci. Z letom 2017 morajo velika podjetja v EU, tudi v Sloveniji, v svojih letnih poročilih poročati še o nefinančnih vidikih poslovanja. »Ker se zavedamo prednosti strateškega pristopa pravnih oseb in vključitve družbene odgovornosti v njihovo poslovno prakso, smo že leta 2009 razvili in prvič objavili razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus. To podeljujemo od leta 2009 vsako leto, saj podjetjem in drugim organizacijam prinaša številne koristi,« je ob objavi razpisa poudaril zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, predsednik Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Horus.

Če organizacija deluje družbeno odgovornost, se ji povečata ugled in dobiček, prav tako sta večji produktivnost in inovativnost zaposlenih, manj je absentizma in fluktuacije. Organizacija lažje pridobi nov kader, nova poslovna partnerstva, posle. Boljše je njeno sodelovanje z lokalno skupnostjo, dobavitelji. Poveča se ugled podjetja v skupnosti in vzajemno sodelovanje s skupnostjo, več pa ima organizacija tudi medijskih objav in boljšo prepoznavnost.

Vabimo vas, da se prijavite na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2020. Razpis je objavljen tukaj.

Razpis za vse kategorije je odprt do 15. oktobra 2020, zato organizatorji vabimo vse zainteresirane, da se čim prej prijavijo in pričnejo z izpolnjevanjem vprašalnika. Družbena odgovornost namreč kot koncept spodbuja razvoj podjetja oz. organizacije na področju odnosa do zaposlenih, okolja in skupnosti ter vodenja in odnosov na trgu s kupci in dobavitelji. To krepi uspešnost podjetja in tako prispeva h konkurenčni prednosti. V tujini ta koncept podjetja že uveljavljajo več desetletij, pri nas pa v zadnjem desetletju postaja stalna praksa uspešnih podjetij. Koncept pa se ne uveljavlja samo v podjetjih, temveč vse bolj tudi v javni upravi in civilni družbi. Tako je postal glavni trend poslovanja uspešnih organizacij vseh oblik in velikosti.

Inštitutu IRDO se kot podporni člani projekta pridružujejo še naslednje organizacije: Društvo za odnose z javnostmi (PRSS), Ameriška gospodarska zbornica, CNVOS – Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Društvo za marketing Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije,  Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, Združenje socialna ekonomija Slovenije – Slovenski forum socialnega podjetništva, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Štajerska gospodarska zbornica, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager in drugi. Projekt letos delno sofinancira Urad RS za mladino. Partner klipinga je Press Clipping d.o.o..

Vsem sodelujočim partnerjem, ocenjevalcem in kandidatom za nagrado se za podporo in sodelovanje iskreno zahvaljujemo!

Če bi želeli pridobiti certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ali postali člani inštituta IRDO oz. z nami sodelovali kako drugače, vas vabimo, da obiščete spletno mesto: www.irdo.si.