Prijavite se na razpis in prejmite HORUS 2023 – Slovensko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj!

Razpis za HORUS 2023 – Slovensko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj je odprt od 11. oktobra do 14. novembra 2023.

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) je v sodelovanju s podpornimi partnerji  objavil 15. razpis za HORUS 2023 – Slovensko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Nagrada Horus je najstarejša tovrstna nagrada v Sloveniji, z doslej več kot 300 prijavljenimi podjetji in organizacijami, posamezniki. Predstavlja trdno tradicijo podeljevanja nagrad in podpore razvoju trajnostnosti in družbene odgovornosti v slovenskem prostoru. Je usklajena z najnovejšimi ESG usmeritvami, zajema ključna področja ESRS in spodbuja k strateškemu upravljanju trajnostnosti v organizacijah vseh velikosti in oblik.

Organizatorji k sodelovanju vabimo profitne in neprofitne osebe vseh velikosti, med njimi podjetja, zavode, neprofitne in druge organizacije, lokalne skupnosti, osebe javnega prava, novinarje in posameznike, ki delujejo družbeno odgovorno in razvijajo trajnostnost. Z nagrado HORUS organizatorji prepoznavamo, strokovno potrjujemo in nagrajujemo celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju. Za prijavitelje bo 26. oktobra organiziran brezplačni seminar, prijave na razpis za nagrado HORUS 2023 organizatorji zbiramo do 14. novembra 2023. Nagrade bodo podeljene predvidoma 14. decembra 2023. Ob podelitvi bodo prvič podeljene tudi nagrade Adrastos – Slovenska mladinska nagrada za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter predstavljen samostojen ESG certifikat, ki bo od decembra na voljo vse leto.

Razpisane kategorije so za fizične osebe priznanje za novinarja in priznanje za posameznika, za pravne osebe pa nagrada za strateško celovitost pravne osebe (za strateški pristop podjetij, zavodov k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju) in nagrada za projekt (za sodelovanje gospodarstva, šolstva in mladih). Za sodelovanje v razpisu prijavitelji izpolnijo specializiran vprašalniki, usklajen s smernicami Standarda za družbeno odgovornost ISO26000:2010, načeli ESG  (okoljski, družbeni in upravljavski vidik) ter drugimi aktualnimi evropskimi in nacionalnimi okviri  na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja (GRI, ESRS…).  Celoten razpis je objavljen na spletni strani www.horus.si.

“Glavna prednost sodelovanja na razpisu za Horus 2023je ta, da prijaviteljem pomaga sistematično in celovito zbrati relevantne podatke ter pripraviti ali nadgraditi strategijo na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Skozi postopek ocenjevanja prijavitelji dodatno pridobijo še neodvisni strokovni pregled, analizo aktivnosti in napredka ter priporočila za izboljšave,” je ob objavi razpisa poudarila mag. Natalie Cvikl Postružnik, predsednica Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Horus, sicer prokuristka Insights, družbe za odkrivanje in razvoj potencialov d.o.o. in ena od pobudnic podeljevanja nagrade Horus pred 15-timi leti.

Horus je v Sloveniji ena najbolj prepoznavnih podjetniških oz. strokovnih nagrad na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, z najdaljšo zgodovino podeljevanja. Od leta 2009 do 2022 se je med imetnike nagrad in priznanj Horus vpisalo že več kot 300 organizacij in posameznikov. Z razpisom želijo organizatorji prispevati h krepitvi zavedanja o pomenu družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, spodbuditi organizacije ter posameznike k aktivnemu delovanju na tem področju ter izpostaviti odlične primere iz slovenske prakse.

Celovita družbena odgovornost je strateško orodje za dosego trajnostnega razvoja v skladu s Cilji trajnostnega razvoja do leta 2030, ki jih je že leta 2015 zapisala Organizacija Združenih narodov  v svoji Agendi 2030 za trajnostni razvoj. Tej agendi sledi tudi Slovenija s svojo Strategijo razvoja RS do leta 2030 in z drugimi strateškimi usmeritvami, ki jih usklajuje z že veljavno oz. prihajajočo evropsko zakonodajo in poročevalskimi okvirji, kot so EU taksonomija, Direktiva glede poročanja podjetij o trajnostnosti, Evropski zeleni dogovor, Evropski Digitalni Kompas 2030 ter drugi.

Do 31. oktobra 2023 je v javni obravnavi tudi osnutek predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1M). S tem v slovenski pravni red prenašamo tri direktive Evropskega parlamenta in Sveta s področij javnega razkrivanja davčnih informacij v zvezi z dohodki, poročanja podjetij o trajnostnosti ter zagotavljanja uravnotežene zastopanosti spolov med direktorji. Več: https://www.gov.si/novice/2023-10-03-predlog-novele-zakona-o-gospodarskih-druzbah-v-javni-obravnavi/

Sodelovanje na razpisu Horus je dobra priprava na prihodnje obvezno poročanje podjetij (zlasti velikih) o trajnostnosti in družbeni odgovornosti. Zato organizatorji vabijo, da se čim več pravnih oseb odloči za sodelovanje na razpisu Horus 2023 in tako analizira stanje svojega poslovanja na tem področju.

Inštitutu IRDO se kot podporni člani projekta Horus pridružujejo še naslednje organizacije: Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS), Britansko – slovenska gospodarska zbornica, CNVOS – Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Društvo za marketing Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije,  Listina raznolikosti Slovenije, Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Štajerska gospodarska zbornica, TÜV Austria servis d.o.o., Urad RS za mladino, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager in drugi. Projekt tudi letos delno sofinancira Urad RS za mladino. Pri razvoju modela certificiranja sodeluje mednarodni certifikacijski organ TÜV Austria. Partner klipinga je Press Clipping d.o.o..

Vabimo vas, da se prijavite na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2023. Razpis je objavljen tukaj.

Vsem sodelujočim partnerjem, ocenjevalcem in kandidatom za nagrado se za podporo in sodelovanje iskreno zahvaljujemo!

Če bi želeli pridobiti na 1. stopnji IRDO certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ali na 2. stopnji IRDO certifikat Strateg-inja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, vas vabimo, da nam pišete na info@irdo.si.

Vabimo vas tudi, da postanete člani inštituta IRDO in podprete naše delo z mladimi na področju razvoja DO in TR (smo neprofitna organizacija v javnem interesu na področju mladih) tudi z 1 % dohodnine oz. z nami sodelujete še kako drugače.

Obiščete naše spletno mesto: www.irdo.si.