POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV
V IRDO – INŠTITUTU ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

Ta politika o varovanju osebnih podatkov v  IRDO – Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti (v nadaljevanju: IRDO) ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih IRDO zbira od vas, ko se včlanite v Inštitut IRDO, vključite v projekte inštituta IRDO ali se naročite na prejemanje vsebin kot so e-novice, vabila na dogodke, publikacije in ostale dejavnosti IRDO.

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, je:

IRDO – INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI
Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor
Telefon: 031 344 883
e-pošta: info@irdo.si
spletna mesta: www.irdo.si, www.horus.si, www.model-m.si in druga

Osebni podatki in namen njihove obdelave

Inštitut IRDO vodi evidence osebnih podatkov in podatkov o pravnih osebah v posameznih zbirkah podatkov, kot so: evidenca o zaposlenih in strokovnih sodelavcih, evidenca članov, evidence udeležencev po posameznih projektih (Model M Slovenija, nagrada Horus, IRDO konferenca in drugi projekti, dejavnosti Inštituta IRDO), evidenca naročnikov na IRDO e-novice (revija IRDO Mozaik) in druge, v skladu z letnim načrtom dela inštituta IRDO.

V kolikor želite prejemati obvestila IRDO (e-novice, vabila na dogodke, publikacije in informacije o drugih dejavnostih IRDO), nam pišite na naslov info@irdo.si in dodajte sporočilo:

 »DA, inštitutu IRDO dovoljujem uporabo svojega e – naslova« 

ali izpolnite obrazec »Soglasje«, na spletni strani IRDO. Z izpolnitvijo tega obrazca in potrditvijo nam posredujete naslednje osebne podatke:

Pravne osebe: Fizične osebe:
Ime in priimek Ime in priimek
funkcija v podjetju Delovno mesto oz. zaposlitveni status
telefon telefon
e-naslov e-naslov
naziv podjetja (oz. druge pravne osebe)  
naslov in pošta podjetja (oz. druge pravne osebe) naslov in pošta fizične osebe

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi oz. oddaji obrazca »Soglasje« ter v primeru projektov in članstva v drugih obrazcih inštituta IRDO potrebujemo za obdelavo vašega naročila in za komunikacijo z vami glede članstva, projektov, e-novic, dogodkov, publikacij in ostalih dejavnosti IRDO, na katere ste se naročili ali prijavili. V primeru članstva in izvajanja EU projektov so lahko zahtevani še dodatni osebni podatki, kar je urejeno s posameznimi obrazci, s katerih vsebino vas seznanimo ob vsaki vaši prvi tovrstni privolitvi v sodelovanje z nami.

V primeru, da nam ne posredujete navedenih osebnih podatkov, vašega naročila  ne bomo obdelali in ne boste mogli koristiti želenih vključitev v projekte, ugodnosti članstva in e-novic, dogodkov, publikacij ter ostalih dejavnosti IRDO.

IRDO spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu IRDO določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na IRDO, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za varovanje podatkov, ki jih zbiramo, hranimo in obdelujemo. IRDO ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi v projekte, v članstvo, na e-novice, dogodke, publikacije in ostale dejavnosti IRDO obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na Splošni uredbi EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki bo v veljavi s 25.5.2018. Z vašimi osebnimi podatki le za namen delovanja inštituta IRDO skrbno ravnajo nekateri zaposleni in strokovni delavci inštituta IRDO, ki pred tem pisno podpišejo izjavo o varovanju osebnih podatkov oseb, vključenih v naše projekte in druge dejavnosti.

Podatkov o zdravju, rasi, spolni usmerjenosti, veroizpovedi in političnih prepričanjih ter drugih občutljivih podatkov o fizičnih osebah v inštitutu IRDO ne zbiramo.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov nam podate s tem, ko na spletni strani IRDO potrdite obrazec ali prijavo. Svoje soglasje lahko kadarkoli prekličete preko elektronske pošte na naslov: info@irdo.si. V primeru preklica soglasja, vaših osebnih podatkov ne bomo več uporabljali za obveščanje o projektih in vsebinah IRDO (članstvo, e-novice, dogodki, publikacije in ostale dejavnosti IRDO). Morebiten preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil preklic podan.

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pozabe, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora in prenosljivosti podatkov. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate, zahtevate izbris ter spremenite preko elektronske pošte na naslov: info@irdo.si.

Inštitut IRDO izvaja ustrezne varnostne ukrepe glede varstva osebnih podatkov in se zaveda obveznosti uradnega obveščanja v primeru kršitev varstva osebnih podatkov.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij o vaših podatkih se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (Anita Hrast), ki vam je na voljo na e-naslovu: anita.hrast@irdo.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR in zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

Čas hrambe osebnih podatkov

IRDO hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namene projektov, članstva in pošiljanja vsebin (novic, vabil na dogodke, publikacij in ostalih dejavnosti IRDO), na katere ste se prijavili oz. naročili. V primeru, da ne želite več prejemati vsebin s strani inštituta IRDO, se od njih lahko kadarkoli odjavite. V primeru, da prekličete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke v sistemu IRDO blokirali in vaših podatkov več ne bomo uporabljali za ta namen.

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva) ali projekte, ki jih v skladu s sofinanciranjem Republike Slovenije in/ali EU izvaja inštitut IRDO. V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, IRDO izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

Potrdil Svet zavoda IRDO na svoji seji dne 8.5.2018