Razpis za HORUS 2023 – Slovensko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno interesnimi organizacijami 11. 10. 2023 objavil razpis za HORUS 2023 – Slovensko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj – za strateško celovitost pravne osebe in projekte, posameznike. Nagrado podeljujemo petnajstič zapored, certifikate pa smo prvič podelili leta 2023. Sedaj slednje zaradi obsega razvijamo v samostojen projekt, ki ga bomo javnosti predstavili podrobneje decembra 2023 na podelitvi nagrad Horus 2023.

Z razpisom HORUS želimo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti, tj. odgovornosti za vplive na ljudi in naravo ter gospodarstvo. Razpis je usklajen z najnovejšimi usmeritvami na področju ESG (envirnmental, social, governance – okoljsko, družbeno, upravljalsko področje) in se približuje uporabi najnovejših standardov ESRS (ki so za velika podjetja obvezna pri poročanju z letom 2024, za ostala pa priporočljiva za uporabo pri poročanju in strateškem uprvaljanju v letih od 2025 dalje).

Če organizacija deluje družbeno odgovorno, se ji povečata ugled in dobiček, prav tako sta večji produktivnost in inovativnost zaposlenih, manj je absentizma in fluktuacije. Organizacija lažje pridobi nov kader, nova poslovna partnerstva, posle. Boljše je njeno sodelovanje z lokalno skupnostjo, dobavitelji. Poveča se ugled podjetja v skupnosti in vzajemno sodelovanje s skupnostjo, več pa ima organizacija tudi medijskih objav in boljšo prepoznavnost. Vključevanje družbene odgovornosti in trajnostnosti v poslovanje podjetij, organizacij ni več prostovoljna izbira – za nekatere pravne osebe postaja obvezna, za mnoge druge organizacije, zlasti od velikih poslovno odvisne, pa priporočljiva. Zato vas vabimo, da sodelujete na razpisu za Horus 2023 in preverite vaše stanje glede poslovanja na tem področju.

V letu 2023 v okviru projekta HORUS 2023 – Slovenska nagrada za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj objavljamo naslednje razpis za naslednje kategorije:

Kategorije prijav na razpis Horus 2023 za PRAVNE OSEBE (prijavnina):

  1. NAGRADA za pravne osebe – mikro, majhna, srednje velika, velika in socialna podjetja ter zavode in druge organizacije:
  • NAGRADA ZA STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE (za strateški pristop podjetij, zavodov k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju) – HORUS 2023 – Slovenska nagrada za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj za celotno organizacijo
  • NAGRADA ZA PROJEKT (sodelovanje – gospodarstvo, okolje, družba) – HORUS 2023 – Slovenska nagrada za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj za projekt

Obrazce za prijavo in razpisno dokumentacijo za pridobitev nagrade najdete na teh povezavah:

2023 HORUS – Pravne osebe – VABILO

2023 Horus – Pravne osebe – RAZPIS

2023 Horus – Pravne osebe – PRIJAVNICA

Za nagrado HORUS 2023 se lahko potegujejo PROFITNE PRAVNE OSEBE (mikro podjetja in s.p., majhna, srednje velika, velika in socialna podjetja) IN NEPROFITNE PRAVNE OSEBE in OSEBE JAVNEGA PRAVA ter druge organizacije. Sodelujejo lahko pravne osebe, ki se zavedajo pomena trajnostnosti in  družbene odgovornosti – poštenosti preko meja predpisov in odgovornosti do družbe za svoja dejanja – na različnih področjih svojega delovanja: v odnosu do okolja, do svojih zaposlenih in drugih déležnikov organizacije ter pri razvoju izdelkov in storitev, in jo vključujejo v svoje strateško vodenje ter poslovanje. Vprašalnik za strateško celovitost pravne osebe je prilagojen smernicam Standarda za družbeno odgovornost ISO 26000:2010, ESG usmeritvam, novim ESRS standardom in drugim orodjem na področju družbene odgovornosti in tarjnostnega razvoja. Pravna oseba si z izpolnitvijo vprašalnika lahko analizira stanje in oblikuje svojo strategijo družbene odgovornosti in trajnostnosti za v prihodnje. Lahko pa naroči dodatno svetovanje izkušenih strokovnjakov za področje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. V kategoriji fizične osebe sodelujejo posamezniki in prejmejo posebna priznanja.

Razpis je objavljen od 11. oktobra 2023 do 20. novembra 2023, vse informacije o nagradi HORUS pa so objavljene na tej spletni strani.

Kdo in kako lahko sodeluje? V letu 2023 je razpis namenjen podjetjem in zavodom (pravnim osebam) v zgoraj navedenih kategorijah. Pravna oseba se prijavi na razpis s prijavnico za pravne osebe. Po prijavi prejme račun za prijavnino na razpis. Ko jo poravna, prejme vprašalnik, ki je vodilo za poročanje oz. pripravo lastne strategije na področju družbene odgovornosti. Nagrada se podeljuje za nazaj, torej mora pravna oseba v vprašalniku opisati svoje aktivnosti zadnjega leta do oddaje prijave na ta razpis. Ko ima pravna oseba tako izpolnjen vprašalnik, mu ta služi v pomoč pri načrtovanju lastnih strateških aktivnosti na področju DO in TR v prihodnje.

Dodatne ugodnosti za prijavitelje na razpis za nagrado Horus 2023:

  • Člani organizatorjev in podpornih partnerjev projekta imajo 20 % popust pri prijavnini.
  • Prijavitelji na razpis za Horus 2023 prejmejo po dogovoru dodatno 2 uri online brezplačnega svetovanja organizatorja za prijavo na razpis in/ali uveljavljanje strategije družbene odgovornosti v njihovi organizaciji.
  • Prijava na razpis Horus 2023 ni pogoj za prijavo na seminar Horus. Udeležba na seminarju Horus 2023 je za vse brezplačna, potrebna je predhodna prijava.

26. oktobra 2023 je bil organiziran online seminar Horus 2023. Vabimo vas, da skupaj z nami pregledate letošnji Horus razpis, pa tudi, da izmenjate dobre prakse, izkušnje in poglede na to področje. Tako boste lažje pripravili vašo strategijo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v vašem podjetju, organizaciji.


B. Za fizične osebe (PRIJAVNINE NI) – Razpis za posebna priznanja v okviru Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus 2023 za:


1. Posameznik/ca, kandidat/ka po vašem predlogu, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti in tarjnostnega razvoja.

2023 HORUS-Posebno_priznanje_POSAMEZNIK-VABILO

2023 Horus_Posebno_priznanje_POSAMEZNIK-RAZPIS-OK

2023 HORUS_ Posebno priznanje – POSAMEZNIK- PRIJAVNICA-ok

2. Novinar/ka

2023 HORUS_posebno_priznanje_Novinar-VABILO

2023 Horus_Posebno_priznanje_Novinar-RAZPIS

2023 HORUS_ Posebno priznanje – Novinar – PRIJAVNICA -ok

Oglejte si razpise pri posameznih kategorijah in se prijavite čim prej!

Letos oddate vloge na razpis Horus 2023 najkasneje do 20. 11. 2023 do 23:59 ure  – samo v elektronski obliki na naslov: nagrada.horus@irdo.si

Ključni datumi

Strokovno-organizacijski odbor nagrade Horus 2023 (skrajšano: SON Horus) se je na svoji korespondenčni seji dne 7.11.2023 z večino glasov odločil, da zaradi praznikov in dopustov v času objave razpisa podaljša rok za oddajo vlog iz 14.11. na 20.11.2023. V zvezi  s tem se spremenijo nekateri ključni datumi v okviru razpisa za nagrado Horus 2023, in sicer v povezavi z oddajo prijav na razpis in nato tudi s postopkom ocenjevanja ter razglasitvijo finalistov in nagrajencev. Novi ključni datumi za vse kategorije prijav na razpis za HORUS 2023 – Slovensko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj se glasijo, kot sledi iz naslednje preglednice.

2023 HORUS SPM_Horus_PODALJŠAN rok za oddajo prijav 8.11.2023

2023 Horus – RAZPIS -NOVI Ključni datumi 7.11.2023

Pomembni datumi: 

Termin Aktivnost
11. 10. 2023 objava razpisa za nagrado Horus 2023
26. 10. 2023 online seminar s predstavitvijo razpisa Horus  2023 (neobvezno)
11.10. – 20. 11. 2023 zbiranje prijav na razpis
20. 11. 2023 zaključek razpisa = rok za oddajo vlog
21. 11. 2023 odpiranje prispelih prijav
21. 11. – 23. 11. 2023 zbiranje dopolnitev dokumentacije prijaviteljev
23. 11. – 30. 11. 2023 ocenjevanje komisije, 1. krog
4. 12. 2023 razglasitev finalistov za nagrado in priznanja
4. 12. – 10. 12. 2023 ocenjevanje komisije, 2. krog
14.12.2023 (predvidoma) Podelitev nagrad Horus 2023 – predstavitev nominirancev za nagrado in podelitev nagrad, priznanj, certifikatov TER

Prvič tudi podelitev nagrad Adrastos – Slovenska mladinska nagrada za družbeno odgovornost  in trajnostni razvoj

December 2023 izdaja zbornika s predstavitvijo sodelujočih

Prijavni obrazec

Prijava
Kandidati se na razpis za nagrado HORUS 2023 – Slovensko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj prijavijo z vlogo na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse obvezne sestavine, dokazila in izjave, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Vloga, ki ne vsebuje vseh predpisanih sestavin, se šteje za nepopolno in se zavrže. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Vsako posamezno vlogo morajo predlagatelji podpisano predložiti samo v elektronskem izvodu. Prosimo, oglejte si razpisno dokumentacijo pri posameznih kategorijah razpisa za podrobnejša navodila.

Rok za oddajo vlog za razpis HORUS 2023 je 20. november 2023!

Komisija bo upoštevala vse prijave, ki bodo do tega datuma prispele na poštni e-naslov inštituta IRDO nagrada.horus@irdo.si. Vloge, ki ne bodo predložene v predvidenem roku, se bodo štele za prepozne.

Člani organizatorjev in podpornih partnerjev projekta lahko uveljavljate 20 % popust!

Predstavitev posebnosti razpisa Horus 2023, pregled prijavnice in diskusija s potencialnimi prijavitelji na razpis je potekala na seminarju 26.10.2023 ONLINE (od 9h-11h), individualno svetovanje pa po dogovoru z inštitutom IRDO. Za več informacij nas kontaktirajte: nagrada.horus@irdo.si.

Pravilniki

Organizacijo in izvedbo projekta HORUS 2023 – Slovenska nagrada za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj določajo pravila, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

Poslovnik o organizaciji in izvedbi projekta HORUS – Slovenska nagrada za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj:

HORUS – Poslovnik_2023 ok

Pravilnik o sestavi in delu komisije za ocenjevanje vlog:

HORUS – Pravilnik- komisija za ocenjevanje vlog_2023 ok

Pravilnik o ocenjevanju vlog:

HORUS – Pravilnik_ ocenjevanje vlog_2023 ok