Razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2017

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi sta v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno interesnimi organizacijami julija 2017 objavila razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2017. Nagrado podeljujemo tokrat že devetič zapored.

Z razpisom HORUS želimo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti, tj. odgovornosti za vplive na ljudi in naravo.

V letu 2017 v okviru projekta Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2017 objavljamo naslednje razpise:

A. Za pravne osebe – mikro, majhna, srednje velika, velika in socialna podjetja ter zavode in s.p. (PRIJAVNINA):

 • Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2017 za celotno organizacijo – NAGRADA ZA STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE (za strateški pristop podjetij, zavodov k družbeni odgovornosti)
 • Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2017 za projekt – PRIZNANJE ZA PROJEKT (sodelovanje gospodarstvo, šolstvo, mladi)
 • Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2017 za organizacijo – PRIZNANJE PRESS (priznanje za objave v medijih o DOP, podeljujemo v sodelovanju s partnerjem Press Clipping d.o.o.)

B. Za fizične osebe (PRIJAVNINE NI):

• Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2017 – POSEBNA PRIZNANJA:

 • Splošno
 • Novinar/ka
 • Slovenci v zamejstvu in po svetu (podeljujemo v sodelovanju z Uradom Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu)

Za nagrado HORUS 2017 se lahko potegujejo podjetja (mikro in s.p., majhna, srednje velika, velika in socialna podjetja) ter zavodi. Sodelujejo lahko pravne osebe, ki se zavedajo družbene odgovornosti – poštenosti preko meja predpisov in odgovornosti do družbe za svoja dejanja – na različnih področjih svojega delovanja: v odnosu do okolja, do svojih zaposlenih in drugih déležnikov organizacije ter pri razvoju izdelkov in storitev, in jo vključujejo v svoje strateško vodenje ter poslovanje. Vprašalnik za strateško celovitost pravne osebe je prilagojen smernicam Standarda družbene odgovornosti ISO 26000 in drugim orodjem na področju družbene odgovornosti. Podjetje ali zavod si z izpolnitvijo vprašalnika lahko analizira stanje in oblikuje svojo strategijo družbene odgovornosti za v prihodnje. V kategoriji fizične osebe sodelujejo posamezniki in prejmejo posebna priznanja.

V letu 2017 smo razpisali naslednje kategorije:

A. Za pravne osebe – mikro, majhna, srednje velika, velika in socialna podjetja ter zavode in s.p.


 1. Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2017 za celotno organizacijo – NAGRADA ZA STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE (za strateški pristop podjetij, zavodov k družbeni odgovornosti)
 2. Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2017 za projekt – PRIZNANJE ZA PROJEKT (sodelovanje gospodarstvo, šolstvo, mladi)
 3. Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2017 za organizacijo – PRIZNANJE PRESS (priznanje za objave v medijih o DOP, podeljujemo v sodelovanju s partnerjem Press Clipping d.o.o.)

vabilo                      razpis                  prijavnica

Kdo in kako lahko sodeluje? V letu 2017 je razpis namenjen podjetjem in zavodom (pravnim osebam) v zgoraj navedenih kategorijah. Pravna oseba se prijavi na razpis s prijavnico za pravne osebe. Po prijavi prejme račun za prijavnino na razpis. Ko jo poravna, prejme vprašalnik, ki je vodilo za poročanje oz. pripravo lastne strategije na področju družbene odgovornosti. Nagrada se podeljuje za nazaj, torej mora pravna oseba v vprašalniku opisati svoje aktivnosti zadnjega leta do oddaje prijave na ta razpis. Ko ima pravna oseba tako izpolnjen vprašalnik, mu ta služi v pomoč pri načrtovanju lastnih strateških aktivnosti na področju DO v prihodnje.

Dodatne ugodnosti za prijavitelje na razpis za nagrado Horus 2017:

 • Člani organizatorjev in podpornih partnerjev projekta imajo 20 % popust pri prijavnini.
 • Prijavitelji na razpis za Horus 2017 prejmejo dodatno 2 uri brezplačnega svetovanja organizatorja za prijavo na razpis in/ali uveljavljanje strategije družbene odgovornosti v njihovi organizaciji.
 • Prijava na razpis Horus 2017 ni pogoj za prijavo na seminar Horus. Kdor se prijavi samo na seminar, plača prijavnino le za seminar.

V septembru 2017 bo organiziran seminar za prijavitelje na razpis. Sodelovanje na seminarju za prijavitelje ni obvezno, priporočamo pa ga vsem, posebej kandidatom, ki se prijavljajo prvič, pa tudi tistim, ki se na razpis ne nameravajo prijaviti, a bi želeli izboljšati svojo strategijo družbene odgovornosti. Program seminarja bo objavljen na spletni strani projekta www.horus.si do začetka septembra 2017.


B. Za fizične osebe (PRIJAVNINE NI) – Razpis za posebna priznanja v okviru Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus 2017 za:


1. Novinarja/ko.

vabilo                      razpis                  prijavnica


2. Podjetnika/co s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu.

vabilo                      razpis                  prijavnica

ENGLISH VERSION

Invitation                Call                      Form


3. Splošno – posameznik ali organizacija, kandidat/ka po vašem predlogu, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti.

vabilo                      razpis                  prijavnica


Oglejte si razpise pri posameznih kategorijah in se prijavite čim prej! Kandidati za posebna priznanja lahko oddajo prijavnice tudi samo v elektronski obliki na naslov: nagrada.horus@irdo.si.

Ključni datumi

Termin Aktivnost
10. 7. 2017 objava razpisa za nagrado Horus
20. 9. 2017 seminar za prijavitelje
10. 7. – 27. 10. 2017 zbiranje prijav na razpis
27. 10. 2017 zaključek razpisa = rok za oddajo vlog
do 28. 10. 2017 odpiranje prispelih prijav
28. 10. – 8. 11. 2017 zbiranje dopolnitev dokumentacije prijaviteljev
3. 11. – 14. 11. 2017 ocenjevanje komisije, 1. krog
KMALU razglasitev finalistov za nagrado in priznanja
21. 11. – 30. 11. 2017 ocenjevanje komisije, 2. krog,
Začetek decembra 2017 predstavitev nominirancev za nagrado in podelitev nagrad, priznanj
December 2017 izdaja zbornika s predstavitvijo sodelujočih

Prijavni obrazec

Prijava
Kandidati se na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus prijavijo z vlogo na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse obvezne sestavine, dokazila in izjave, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Vloga, ki ne vsebuje vseh predpisanih sestavin, se šteje za nepopolno in se zavrže. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Vsako posamezno vlogo morajo predlagatelji podpisano predložiti v enem tiskanem in enem tiskanem identičnem elektronskem izvodu (zgoščenka s celotno prijavnico in prilogami, priloge so lahko tudi le delno skenirane (npr. naslovnice, kazalo)) v zaprti ovojnici (kuverti), ki ima na prednji strani oznako: »Ne odpiraj – Prijava na razpis – Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS 2017« ter na hrbtni strani navedbo predlagatelja: naziv in naslov oz. sedež. Vsaka pravna oseba lahko na razpis kandidira samo z eno vlogo. Za posebna priznanja veljajo posebni pogoji. Prosimo oglejte si razpise pri posebnih priznanjih.

Rok za oddajo vlog za HORUS 2017 je 27. oktober 2017.

Komisija bo upoštevala vse prijave, ki bodo do tega datuma prispele na poštni naslov inštituta IRDO, Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor. Vloga mora biti najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici (kuverti). Vloge, ki ne bodo predložene oziroma priporočeno oddane na pošti v predvidenem roku, se bodo štele za prepozne.
Vsako podjetje lahko na razpis kandidira le z eno vlogo.

Pravilniki

Organizacijo in izvedbo projekta Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS določajo:

Poslovnik o organizaciji in izvedbi projekta Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS

Pravilnik o sestavi in delu komisije za ocenjevanje vlog

Pravilnik o ocenjevanju vlog