Rok za prijavo na razpis za HORUS 2023 – Slovensko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj je podaljšan do 20. novembra

 

(Ljubljana, 8. november 2023) Podjetja in druge organizacije, ki se želijo pridružiti kandidatom za nagrado HORUS, lahko svojo prijavo po novem pošljejo do vključno ponedeljka, 20. novembra 2023. Podaljšanje roka velja za vse kategorije prijav. Finalisti – kandidati, ki bodo po oceni strokovne komisije zbrali več kot 51 % točk, bodo znani 4. decembra, podelitev nagrad Horus in Adrastos pa bo predvidoma 14. decembra 2023. Podrobnosti o razpisu so na voljo na spletni strani nagrade HORUS.  

Glavni namen razpisa HORUS, ki ga organizira IRDO – inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s podpornimi partnerji, je prepoznati in nagraditi celovite pristope pravnih oseb in posameznikov pri upravljanju svojih vplivov na okolje, družbo in gospodarstvo (ESG). Podjetja vseh vrst in velikosti (mikro, majhna, srednje velika, velika in socialna) ter zavodi in druge organizacije lahko kandidirajo v dveh kategorijah: Nagrada za strateško celovitost pravne osebe (za strateški pristop podjetij, zavodov k družbeni odgovornosti) ter Priznanja za projekt (za sodelovanje gospodarstva, šolstva in mladih). Objavljena sta še dva razpisa za posebna priznanja, kjer prijavnine ni: Posebno priznanje posamezniku, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti in Posebno priznanje novinarju/ki.

Nagrada Horus je najstarejša tovrstna nagrada v Sloveniji, z doslej več kot 300 prijavljenimi podjetji in organizacijami, posamezniki v 15-tih letih podeljevanja. Predstavlja trdno tradicijo podeljevanja nagrad in podpore razvoju trajnostnosti in družbene odgovornosti v slovenskem prostoru. Je usklajena z najnovejšimi ESG usmeritvami, zajema ključna področja ESRS in spodbuja k strateškemu upravljanju trajnostnosti v organizacijah vseh velikosti in oblik. Sodelovanje na razpisu prijaviteljem pomaga sistematično in celovito zbrati relevantne podatke ter pripraviti ali nadgraditi strategijo na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Skozi postopek ocenjevanja prijavitelji dodatno pridobijo še neodvisni strokovni pregled, analizo aktivnosti in napredka ter priporočila za izboljšave. Ob podelitvi bodo prvič podeljene tudi nagrade Adrastos – Slovenska mladinska nagrada za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter predstavljen samostojen ESG certifikat, ki bo od decembra na voljo vse leto.

Inštitutu IRDO se kot podporni partnerji projekta Horus pridružujejo še naslednje organizacije: Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS), Britansko – slovenska gospodarska zbornica, CNVOS – Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Društvo za marketing Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije,  Listina raznolikosti Slovenije, Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Štajerska gospodarska zbornica, TÜV Austria servis d.o.o., Urad RS za mladino, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager in drugi. Projekt tudi letos delno sofinancira Urad RS za mladino. Pri razvoju modela certificiranja sodeluje mednarodni certifikacijski organ TÜV Austria. Partner klipinga je Press Clipping d.o.o..

IRDO je ob podeljevanju nagrade HORUS aktiven tudi na področju usposabljanja strokovnjakov za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj (DOTR). Napredni IRDO certifikat 2. stopnje –Strateg za DOTR je konec oktobra prejela že 6. generacija strokovnjakinj in strokovnjakov, sedaj jih je v Sloveniji že 34. V četrtek, 9. novembra,  pa  se prične novo usposabljanje za osnovni IRDO certifikat na 1. stopnji – Vodja za DOTR, teh bo do konca leta 2023 že več kot 300. Več informacij o izobraževalni dejavnosti je na voljo na spletni strani IRDO. #

Dodatne informacije:    IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, www.horus.si, www.irdo.si, gsm: 031 344 883, e-pošta: nagrada.horus@irdo.si

Organizator: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti

Sofinancer: Urad RS za mladino

Podporni partnerji: Društvo za odnose z javnostmi (PRSS), Britansko – slovenska gospodarska zbornica, CNVOS – Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Društvo za marketing Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije, Listina raznolikosti Slovenije, Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Štajerska gospodarska zbornica, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager in drugi. Projekt letos delno sofinancira Urad RS za mladino. Partner spremljanja objav v medijih je Press Clipping d.o.o.. Partner certificiranja je mednarodni certifikacijski organ TÜV Austria.