Danes so v Mariboru podjetjem, organizacijam in posameznikom že desetič zapored podelili nagrade Horus

(Maribor, 13. december 2018) Danes so ob 10. uri v Hotelu Draš v Mariboru podelili letošnja priznanja in nagrade v okviru projekta Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS 2018. Nagrade in priznanja podeljujeta IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi, v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji projekta. S tem projektom želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope podjetij in posameznikov k družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju. Častni pokrovitelj nagrade je Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije.

Nagrada Horus je del nacionalne strategije osveščanja za več družbene odgovornosti, ki jo na ta način izvajajo številna strokovno-interesna združenja v sodelovanju z Inštitutom za razvoj družbene odgovornosti – IRDO in PRSS – Slovenskim društvom za odnose z javnostmi.

Člani ocenjevalne komisije nagrade Horus 2018 so bili razdeljeni v več podskupin in v dva kroga ocenjevanja. Vloge je v vsakem krogu ocenjevalo šest strokovnjakov, skupaj jih je bilo dvanajst, predsednica Ocenjevalne komisije je bila mag. Natalie C. Postružnik.

Med finaliste nagrade HORUS 2018 so se uvrstili vsi kandidati, ki so dosegli vsaj 51 % vseh možnih točk v prvem krogu ocenjevanja. Zmagovalcev razpisa za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2018 v posameznih kategorijah po izboru ocenjevalne komisije (2. krog ocenjevanja) je bilo več.

V kategoriji Horus za strateško celovitost pravne osebe je med majhnimi neprofitnimi podjetji nagrado prejelo podjetje Zaposlitveni center Avantus d.o.o.. V kategoriji majhna profitna podjetja je nagrado prejelo Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.. Finalisti v tej kategoriji so bili še Prohit d.o.o.,  Mega M d.o.o. in Zeus d.o.o..

Nagrado za projekt je v kategoriji majhna neprofitna organizacija prejelo podjetje Zaposlitveni center Avantus d.o.o.. Finalist v tej kategoriji je bila še Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Mednarodni center za ekoremediacije.

V kategoriji velika neprofitna organizacija je za projekt nagrado prejela Planinska zveza Slovenije (Odbor “Planinstvo za invalide/OPP”), v kategoriji majhna profitna organizacija pa SAP d.o.o..

Splošna posebna priznanja sta prejela Marjan Videnšek iz društva Preporod ter mag. Danilo Burnač iz javnega podjetja Mariborski vodovod d.d..

V kategoriji posebna priznanja – novinar je nagrado Horus 2018 prejela Edita Cetinski Malnar, Oddaja Prava ideja, RTV Slovenija.

Podjetniku s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. o svetu nagrada letos ni bila podeljena, za finalista pa je priznanje prejel Mark Pahulje iz Kanade.

Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije, je kot častni pokrovitelj nagrade Horus 2018 v nagovoru k Zborniku finalistov nagrade Horus 2018 zapisal:

»Spoštovani, sodelovanje, in to v najširšem pomenu, je v današnjem času temeljnega pomena, tudi sodelovanje gospodarstva in civilne družbe. Gre namreč za korak – ki pa ne sme biti edini – k doseganju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.

V ospredje moramo postaviti človeka. To smo celo dolžni storiti. Ne smemo namreč spregledati, da družbena odgovornost raste iz osebne. Vse se začne pri posamezniku. Zato bi morali stremeti k ustvarjanju zadovoljnih ljudi, družbe razum(evanj)a, sočutja in solidarnosti. Da bi človek postal Človek, ljudje pa Ljudje.

Od tod bodo vse nadaljnje poti lažje. Medsebojna povezanost in sodelovanje, spoštovanje vseh in vsakogar, zavedanje pravic in dolžnosti ter poštenje bodo postali samoumevni. Dobre poslovne prakse, razvoj skupnosti, skrb za okolje in odgovornost, tudi upravljanja, naj bodo (novo) pravilo delovanja. Le tako bomo želi želeno: večjo mednarodno prepoznavnost, ugled, motivirane zaposlene, dobre poslovne partnerje, dobičke ter ne nazadnje večjo konkurenčnost.

Kot častni pokrovitelj Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus 2018, ki že deseto leto krepi zavedanje o pomenu naše najprej osebne in nato družbene odgovornosti, vsem nagrajencem in prejemnikom posebnih priznanj izrekam iskrene čestitke in jim želim še veliko družbeno odgovornih uspehov.«

Nagrado Horus podeljujeta Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi v sodelovanju s številnimi partnerskimi organizacijami in podpornimi partnerji kot so Ameriška gospodarska zbornica, CNVOS – Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Društvo za marketing Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije, Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Štajerska gospodarska zbornica, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager in drugi. Projekt sofinancirajo prijavitelji, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Urad RS za mladino. Partner klipinga je Press Clipping d.o.o..

Nagrada Horus je začela nastajati leta 2008, ko sta mag. Natalie Cvikl Postružnik, takrat še predsednica Slovenskega društva za odnose z javnostmi, in mag. Anita Hrast iz inštituta IRDO ugotovili, da v Sloveniji manjka priložnosti, da bi se podjetja o družbeni odgovornosti lahko učila eden od drugega. Skupaj s strokovnimi sodelavci obeh organizacij so nato zasnovali Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus, ki je bila prvič podeljena leta 2009.

Pri njenem nastanku in razvoju je sodelovalo 40 strokovno-interesnih organizacij in medijev, sofinancerjev, ocenjevalo je 80 strokovnjakov različnih strok, sodelovalo je več kot 170 različnih kandidatovod podjetij, zavodov, organizacij, do posameznikov. Marko in Marika Pogačnik že vse od nastanka nagrade Horus izdelujeta unikatna umetniška dela, polna pozitivnih vibracij, namenjenih spodbujanju uspešnega poslovanja HORUS nagrajencev. Tako je nastal mozaik znanja, vrednot in sodelovanja, ki krepi razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji.

O zmagovalcih HORUS 2018 si lahko preberete tukaj.