Horus Slovenska nagrada za družbeno odgovornost
Predstavitev projekta
Organizator in partnerji
Predstavitev nagrade
Ocenjevalna komisija
Predstavitev finalistov
Končno poročilo Ocenjevalne komisije
Program podelitve
Pokrovitelji podelitve
Zahvala
Kolofon
 
 

Zbornik finalistov
2022

 

Krepimo soodvisnost, trud in odgovornost za trajnostni razvoj!

HORUS ni kar tako še ena nagrada za pridne, poštene in pametne, ki upoštevajo, da je smiselno priznavati in prakticirati

• soodvisnost kot temelj družbeno odgovornih odnosov, ne pa neodvisnost, ki sicer pravno pomeni, da nas ne morejo in ne smejo zlorabljati, ekonomsko in naravno pa neodvisnosti ni;

• trud za čim večjo celovitost premisleka, priprave, opredelitve in uresničevanja ciljev, da čim manj bistvenega spregledamo in/ali pustimo ob strani, seveda z dopolnjevanjem soodvisnih med seboj različnih,

• odgovornost za svoje vplive na družbo, tj. družbeno odgovornost.

Horus omogoča, da ocenimo za vsako organizacijo in človeka, kako in do katere mere uresničuje te tri temeljne lastnosti. Evropska unija podpira uveljavljanje družbene odgovornosti tudi tako, da krepi obveznost večjih in borznih podjetij, da poročajo o tem. Upajmo, da bo uspešna - vsaj toliko, kot so organizacije in ljudje, ki jih IRDO s priznanjem HORUS šteje za nadpovprečno družbeno odgovorne. Hvala jim za dobre zglede.

Maribor, 16. decembra 2022

Zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, predsednik Strokovnega in Raziskovalnega sveta Inštituta IRDO in častni predsednik Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Horus.

»Za kreiranje prihodnosti ni nič boljšega kot sanje.
Danes utopija, jutri meso in kri.«
(Victor Hugo)

Takšne sanje sva z Anito sanjali pred 15 leti: iskati projekte, podjetja, organizacije, posameznike in ekipe, ki znajo sanjati. O boljši prihodnosti. In ki te sanje tudi udejanijo. Tako je nastala nagrada za družbeno odgovornost (in trajnostni razvoj) Horus. Nomen est omen: staroegipčanski simbol zaščite in božanske kraljeve moči, a tudi bog vojne in lova – kot simbol mogočnosti in moči. Kajti včasih je čas tudi za to, da se borimo za to, v kar verjamemo.

Zdaj je ta čas. Zdaj je čas verjeti v utopijo boljše prihodnosti.

Zdaj je čas za »orožje«. Ste vedeli, da etimološko beseda orožje pomeni »nagibati se (k delu)’, tj. 'pripravljati se (k delu)’«? Ne govorimo torej o takem orožju, s katerimi nam grozijo t. i. »velesile«, ampak o moči sočutja, ljubezni, razumevanja in udejanjanja pozitivnih sprememb. Lahko bi rekli: za udejanjanje sanj, ustvarjanje lastne utopije. Takšnih sanj, kot jih izkazujejo letošnji prejemniki nagrad Horus. Vsak projekt, vsak pristop k odgovornemu in trajnostno usmerjenemu razvoju se je začel: z idejo. Kaj pa je ideja drugega, kot sanje, ki jih znamo ubesediti?

Čestitke nagrajencem. Čestitke vsem, ki ste sodelovali. Čestitke vsem, ki jemljete to oro-žje(1) sobivanja in sočutja, ki je danes videti še »utopija« in iz njega jutri postane »meso in kri«.

mag. Natalie Cvikl Postružnik, predsednica Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Horus

(1) Naj mi bo kot magistrici lingvistike dovoljen ta kratek ekskurz v moč besed: oro pomeni zlato; torej je oro-žje nekaj, kar ima potencial postati zlato – oz. že je zlato.

Čestitke pogumnim, ki utirajo neprehojene poti!

Ena najlepših izkušenj v poslovnem ali zasebnem okolju je biti med ljudmi, ki si medsebojno zaupajo in se vzajemno podpirajo. Med ljudmi, ki jih druži skupna vizija: premikati svet na bolje in za seboj puščati dobre sledi. Takšno pozitivno izkušnjo smo imeli vsi, ki smo letos sodelovali v premiernem, pilotskem certificiranju v okviru razpisa Horus 2022.

Skupaj z Natalie, Simono,  Dejvijem , Anito ter vsemi tremi organizacijami – kandidatkami za certifikat, smo se pogumno podali na še neprehojeno pot. In kako nas je ta pot prijetno presenetila! Nihče med nami namreč ni pričakoval, da bomo skozi certifikacijsko presojo s kandidati stkali novo obliko pristnega vzajemnega in vseživljenjskega učenja o družbeni odgovornosti in trajnostnega razvoja.

Zato velik poklon in iskrene čestitke vsem kandidatom! S prijavo za certifikat Horus 2022 niso  izkazali le svoje želje do odličnosti v družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju, temveč tudi svoj  pionirski duh. Pogumno so razkrili svoje cilje, dosežke in izzive. Prisluhnili so pobudam in oblikovali nove smele cilje in ukrepe.  Pokazali so zavidljivo timsko moč in sodelovanje.

Verjamem, da bo iz leta v leto njihovemu zgledu sledilo še več organizacij in njihovih pogumnih strokovnjakov. In da se bo skupaj z njimi razvijal tudi proces  certificiranja. 

»Vedno je pravi čas, da storimo, kar je prav«. Ta misel, ki jo je človeštvu podaril Martin Luther King ml., lepo ponazarja letošnji certifikacijski proces. Še več, ta misel je v srčiki razumevanja aktivne družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.  Ne glede na to, kakšen izziv je pred nami, vedno imamo priložnost in odgovornost, da storimo, kar je prav, in pogumno napredujemo v dobrem.

Vse dobro vsem!
Karidia Toure Zagrajšek, podpredsednica Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Horus