Kolofon

Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus
Zbornik finalistov 2017
(zgoščenka)

ISSN 2232-5034

Izdajatelja: IRDO in PRSS / zanju Anita Hrast

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor
info@irdo.si, www.irdo.si

Kontakt: nagrada.horus@irdo.si, www.horus.si
Urednika: Anita Hrast, Matjaž Mulej
Fotografije nagrad: Matej Sajko Modrinjak, Zavod Kultivacija
Oblikovanje: Hiper Design Uroš Zupančič s.p.
Razmnoževanje: CD Studio d.o.o.
Naklada: 100 izvodov

Maribor, december 2017

*Besedila niso lektorirana, za njihovo verodostojnost odgovarjajo avtorji.