Horus Slovenska nagrada za družbeno odgovornost
Uvod
Predstavitev projekta
Organizatorja in partnerji
Predstavitev nagrade
Ocenjevalna komisija
Predstavitev prijavljenih kandidatov
Končno poročilo Ocenjevalne komisije
Program podelitve
Pokrovitelji podelitve
Zahvala
Kolofon
 
 
Zbornik finalistov 2011
 

Častni pokrovitelj
dr. Danilo Turk,
predsednik Republike Slovenije

Spoštovani,

pozorno spremljam vse dogodke in aktivnosti, ki so povezani s Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS. Ta nagrada se vedno bolj uveljavlja, postaja prestižna, med kandidati za nagrado najdemo vedno več podjetij, od manjših do velikih gospodarskih družb, in letos prvič tudi zavodov. Vsem tem nagrada Horus veliko pomeni, prav tako posebna priznanja, ki jih bodo letos prvič prejeli novinarji in Slovenci v zamejstvu in po svetu. Cilji podeljevanja so vedno bolj razpoznavni, tudi zato, ker so kriteriji za kandidiranje zelo jasni, pa tudi strogi.

Med kandidati ne najdemo tistih, ki ne spoštujejo zakonitosti, ki ne upoštevajo etičnih in moralnih standardov, ki so nujni za poslovno okolje. Temeljna izhodišča za podeljevanje nagrade so zelo jasna in posegajo na štiri ključna področja - na pošten odnos do zaposlenih, do kupcev in dobaviteljev, do okolja in okoljskih standardov in do širše skupnosti. Nagrada zahteva od kandidatov, da gojijo posebno spoštljiv odnos do vseh, ki so na različne načine povezani z organizacijo, pa naj bodo to kupci, dobavitelji, zaposleni ali ožje in širše okolje, v katerem poslujejo. Upoštevati morajo pravila, ki jih priporočajo smernice novembra 2010 objavljenega standarda družbene odgovornosti ISO 26000 in so že zajeta v vprašalniku za nagrado Horus. Zato je delo finalistov in nagrajencev v okviru razpisa za nagrado Horus za slovenski prostor dragocenost, ki jo bodo, upam, kmalu pričeli posnemati in nadgrajevati tudi drugi - tako podjetja, kot zavodi, vladne in nevladne organizacije in ustanove ter posamezniki.

Podelitev nagrade HORUS preprosto pomeni, da ima prejemnik odgovoren odnos do okolja, da je prejemnik trajnostno naravnan, da je odgovoren do zaposlenih, kupcev, pa tudi dobaviteljev, ki so vključeni v širše poslovne procese. Pomeni, da ima moralno obveznost s svojim zgledom spodbujati druge k takšnemu delovanju in h krepitvi vse večje osveščenosti Slovenije o pomenu družbene odgovornosti. Družbena odgovornost s svojimi kriteriji sooblikuje strategijo vsake organizacije (podjetje, zavod, ustanova, društvo ...), pa tudi skladnost z mednarodnimi standardi, ki v ospredje vedno bolj postavljajo etična in moralna načela, ki naj bi bila temeljna individualna vodila menedžmentu vseh organizacij.

Komisija, ki vsakoletno pregleduje vprašalnike in priloženo dokumentacijo kandidatov, ima že sama po sebi visoke standarde, je delovna in odgovorna, saj mora preučiti vrsto dokumentov in preveriti trditve. Njene ocene so verodostojne. Ocenjevalni komisiji se iskreno zahvaljujem za vsakoletno prostovoljno opravljeno strokovno delo in še posebej Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti IRDO ter Društvu za odnose z javnostmi PRSS, ki sta spodbudila to tekmovanje in opravila vse potrebno, da nagrada dobiva vse večjo težo v slovenskem prostoru in širše.

Zahvaljujem se tudi vsem podpornikom nagrade in še posebej vsem prostovoljcem, članom komisije, ki sodelujejo pri izbiri prejemnikov nagrade. Še posebej me veseli, da najdemo med podpornimi partnerji projekta, tako v preteklosti kot tudi letos, združenje menedžerjev, združenje delodajalcev, območne gospodarske zbornice, različna društva za marketing in medijske pokrovitelje. Kot podporni partnerji sodelujejo tudi Fundacija za poslovno odličnost, Ameriška gospodarska zbornica in Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj ter mnogi drugi. Posebna zahvala za podporo nagradi gre tudi Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je prepoznal pomembnost te nagrade in razširil glas o tem Slovencem v tujini. Tudi tako je spodbudil in nagradil spoštljiv odnos naših rojakov izven meja Slovenije do družbene odgovornosti in naše dežele ter pomagal nagraditi tiste, ki se zavedajo svojih korenin in k temu s svojim delom in zgledom spodbujajo tudi druge.

Veseli me, da nagrada Horus že tretje leto povezuje tako kandidate kot tudi ugledne institucije, ki jim je kaj do tega, da postajajo pravne osebe v Sloveniji vedno bolj družbeno odgovorne. Verjamem, da bo teh v prihodnjih letih v Sloveniji in izven nje vse več, prav tako družbeno odgovornih posameznikov.

Vsem kandidatom, ocenjevalcem in organizatorjem zato prisrčna hvala, da krepite družbeno odgovornost v Sloveniji in da z zgledom k takšnemu delovanju spodbujate tudi druge.

Vse ostale pa vabim, da se jim v prihodnjih letih pridružite in vsak po svojih močeh pomagate, da bo Slovenija odgovorna in poštena država.

S spoštovanjem,