Horus Slovenska nagrada za družbeno odgovornost
Uvod
Predstavitev projekta
Organizatorja in partnerji
Predstavitev nagrade
Ocenjevalna komisija
Predstavitev finalistov
Končno poročilo Ocenjevalne komisije
Program podelitve
Pokrovitelji podelitve
Objave
Zahvala
Kolofon
 
 

Zbornik finalistov
2015

 

Uveljavimo vrednote družbene odgovornosti!

Spoštovani,

v sedanjih mednarodnih razmerah, ko je ogrožen mir in je beguncev na svetu vsaj 60 milijonov, kar je več kot žrtev druge svetovne vojne, se še bolj kot pred nekaj leti kaže, da so imeli prav strokovnjaki in politiki, ki so opozorili ves svet, da človeštvo nima svetle in mirne bodočnosti, če ne uveljavi vrednot družbene odgovornosti, torej odgovornosti vsakogar do družbe: pristojnost, preglednost, etičnost, spoštovanje vseh deležnikov, prava, mednarodnih norm in človekovih pravic.

Z nagrado HORUS že sedmo leto prispevamo k zavesti ljudi, da je družbena odgovornost sestavni del nujne skrbnosti ljudi in njihovih organizacij do ljudi in narave, se pa tudi splača družbeno in osebno ekonomsko. Letošnji prijavljenci to dejstvo dokazujejo. Kaže jim čestitati za uspešen trud.

Z velikim veseljem in spoštovanjem se pridružujem takim čestitkam.

Žal mi je le, da prijavljencev ni še več, in tega, da državna podpora za družbeno odgovornost še vedno ni toliko vidna, da bi imela bolj spodbuden vpliv na uresničevanje družbeno odgovorne družbe.

zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej,
predsednik Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Horus
in predsednik Strokovnega sveta Inštituta IRDO