Horus Slovenska nagrada za družbeno odgovornost
Predstavitev projekta
Organizatorja in partnerji
Predstavitev nagrade
Ocenjevalna komisija
Predstavitev finalistov
Končno poročilo Ocenjevalne komisije
Program podelitve
Pokrovitelji podelitve
Zahvala
Kolofon
 
 

Zbornik finalistov
2018

 
Častni pokrovitelj
Marjan Šarec,
predsednik Vlade Republike Slovenije

Spoštovani,

sodelovanje, in to v najširšem pomenu, je v današnjem času temeljnega pomena, tudi sodelovanje gospodarstva in civilne družbe. Gre namreč za korak – ki pa ne sme biti edini - k doseganju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.

V ospredje moramo postaviti človeka. To smo celo dolžni storiti. Ne smemo namreč spregledati, da družbena odgovornost raste iz osebne. Vse se začne pri posamezniku. Zato bi morali stremeti k ustvarjanju zadovoljnih ljudi, družbe razum(evanj)a, sočutja in solidarnosti. Da bi človek postal Človek, ljudje pa Ljudje.

Od tod bodo vse nadaljnje poti lažje. Medsebojna povezanost in sodelovanje, spoštovanje vseh in vsakogar, zavedanje pravic in dolžnosti ter poštenje bodo postali samoumevni. Dobre poslovne prakse, razvoj skupnosti, skrb za okolje in odgovornost, tudi upravljanja, naj bodo (novo) pravilo delovanja. Le tako bomo želi želeno: večjo mednarodno prepoznavnost, ugled, motivirane zaposlene, dobre poslovne partnerje, dobičke ter ne nazadnje večjo konkurenčnost.

Kot častni pokrovitelj Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus 2018, ki že deseto leto krepi zavedanje o pomenu naše najprej osebne in nato družbene odgovornosti, vsem nagrajencem in prejemnikom posebnih priznanj izrekam iskrene čestitke in jim želim še veliko družbeno odgovornih uspehov.

Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije