Horus Slovenska nagrada za družbeno odgovornost
Predstavitev projekta
Organizatorja in partnerji
Predstavitev nagrade
Ocenjevalna komisija
Predstavitev finalistov
Končno poročilo Ocenjevalne komisije
Program podelitve
Pokrovitelji podelitve
Zahvala
Kolofon
 
 

Zbornik finalistov
2019

 

Krepitev zavedanja o DO(P): 15 let aktivnosti inštituta IRDO

Moto: družbena odgovornost stane malo, družbena neodgovornost ogromno, vse do svetovnih in drugih vojn, bede in uporov.

IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (Slovenija) je bil ustanovljen leta 2004 kot neprofitna organizacija za raziskovanje in pospeševanje razvoja DO v Sloveniji in drugod. Glavni namen inštituta IRDO je spodbujanje mrežnega povezovanja ključnih akterjev na področju DO, bodisi v vladi, podjetjih, drugih institucijah ali v civilni družbi, ter ustvarjati skupne dejavnosti in kampanje za ozaveščanje v družbi na splošno o potrebi in pomenu DO. Dejavnosti inštituta IRDO temeljijo na opredelitvi korporativne družbene odgovornosti v ISO 26000 in dokumentih EU. Strokovni svet inštituta IRDO spodbuja bolj celosten pristop in razume DO kot zavezanost posameznikov in organizacij (vlad, nevladnih organizacij in civilne družbe, akademskih in raziskovalnih skupin, ustanov, podjetij in strokovnih združenj) za več DO. Prav tako spodbuja razvoj DO na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

IRDO družbeno odgovornost pojmuje torej širše kot ISO v ISO 26000,
in sicer kot:

 • individualno družbeno odgovornost (posameznikovo),
 • družbeno odgovornost organizacij (podjetij, zavodov, izobraževalnih in raziskovalnih inštitucij, nevladnih organizacij, vladnih organizacij),
 • družbeno odgovornost poklicnih skupin,
 • družbeno odgovornost naroda, države, zveze.

Inštitut IRDO je:

 1. raziskovalna organizacija, registrirana pri ARRS,
 2. prostovoljska organizacija,
 3. organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju mladine,
 4. nacionalni partner CSR Europe – Evropske mreže za družbeno odgovornost podjetij,
 5. strokovni vodja Partnerstva za družbeno odgovornost Slovenije (2011-2013),
 6. član številnih odborov in komisij za družbeno odgovornost pri drugih organizacijah.

Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja, ki usposablja strokovnjake za to vlogo, in Model M, ki usposablja mlade brezposelne diplomirance katere koli stroke za prevzem vloge podjetnika, nevladnega aktivista ali zaposlitev spadata v zadnjih letih med najbolj odmevne dejavnosti IRDO.

Najbolj enkratna dejavnost, ki priteguje tudi veliko partnerskih organizacij, je podelitev nagrad in priznanj za družbeno odgovornost profitnim, neprofitnim organizacijam, novinarjem in drugim posebno zaslužnim posameznikom, imenovana HORUS, letno podeljena 11 krat.

Strokovni svet inštituta IRDO je sestavljen iz strokovnjakov na vseh področjih, ki jih IRDO pokriva (podjetja, vlada, nevladne organizacije, mediji, interesne in strokovne organizacije...). Člani strokovnega sveta s svojimi izkušnjami in strokovnim znanjem usmerjajo izvajanje programov in dejavnosti inštituta IRDO.

IRDO ima svoj center za znanstvene raziskave in več kot 140 članov iz podjetij, javnih institucij in civilne družbe. IRDO prispeva k razvoju DO v Sloveniji in drugod prek raziskav, izobraževanj, svetovanj, mreženja in promocije. IRDO sodeluje s slovenskimi in tujimi strokovnjaki, podjetji, nevladnimi organizacijami, javnimi institucijami, posamezniki in je nacionalna partnerska organizacija mreže CSR Europe.

Leta 2006 je IRDO prvič začel s konferenco, imenovano Družbena odgovornost in izzivi časa. Postala je serija letnih mednarodnih konferenc, ki vsako leto pokrivajo po eno temo, vezano na DO. Vsi zborniki konferenc so dosegljivi na www.irdo.si.

Dosedanje teme IRDO konferenc:

 • 2006 družbena odgovornost - splošno,                         
 • 2007 družbena odgovornost - managerska vloga,
 • 2008 družbena odgovornost - prispevek k dolgoročnemu uspehu na trgu,
 • 2009 družbena odgovornost - delo in medgeneracijski odnosi,
 • 2010 družbena odgovornost - narava in ljudje,                
 • 2011 družbena odgovornost - mladi,                      
 • 2012 družbena odgovornost - inovacija kulture,
 • 2013 družbena odgovornost - vzgoja, izobraževanje in komuniciranje,       
 • 2014 družbena odgovornost - zdravje,
 • 2015 družbena odgovornost - informacije,             
 • 2016 družbena odgovornost - nove družbene stvarnosti,               
 • 2017 družbena odgovornost - dohodek,
 • 2018 družbena odgovornost - znanost, vzgoja, izobraževanje in poslovanje,
 • 2019 družbena odgovornost - razvoj, uporaba in merjenje vpliva.

Izhodiščna točka knjižnih serij IRDO je sodelovanje več mednarodnih avtorjev o družbeni odgovornosti. Lahko rečemo, da je IRDO v 15 letih objavil več kot trideset (30) knjig in zbornikov z več mednarodnimi založniki, s prispevki približno 1000 avtorjev z vseh kontinentov.

Najnovejša knjiga je globalno prva o družbeni odgovornosti družbe, ne le korporacij. Knjiga je v slovenskem jeziku in ima naslov UVOD V POLITIČNO EKONOMIJO DRUŽBENO ODGOVORNE DRUŽBE. Knjiga je junija 2019 prejela priznanje Štajerske gospodarske zbornice za netehnološko inovacijo. V enem letu so pošli trije natisi.

Dilema sedanjega človeštva je jasna: bodisi družbeno odgovorna družba bodisi tretja svetovna vojna in izumrtje.
Naš moto je: z osebno do družbene odgovornosti! Vabimo vas k akciji na tem področju…

V Mariboru, 17. decembra 2019

Zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, predsednik Strokovnega in Raziskovalnega sveta Inštituta IRDO in Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Horus
in
Mag. Anita Hrast, direktorica inštituta IRDO