Horus Slovenska nagrada za družbeno odgovornost
Predstavitev projekta
Organizator in partnerji
Predstavitev nagrade
Ocenjevalna komisija
Predstavitev finalistov
Končno poročilo Ocenjevalne komisije
Program podelitve
Pokrovitelji podelitve
Zahvala
Kolofon
 
 

Zbornik finalistov
2022

 

Predstavitev finalistov

 

NAGRADA ZA STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE

   
  Profitne pravne osebe
   
  Srednje veliko podjetje
   
Lumar IG d.o.o.
   
  Velika podjetja
   
Nova kreditna banka Maribor d.d.
   
 

PRIZNANJE ZA PROJEKT

   
  Profitne pravne osebe
   
  Mikro/majhna podjetja
   
Insights d.o.o.
   
  Neprofitne pravne osebe
   
  Srednje velika organizacija
   
Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
   
Kulturno-prireditveni center Narodni dom Maribor
   
 

POSEBNA PRIZNANJA

   
  Splošno
   
mag. Ladeja Godina Košir
   
Jurček Nowakk
   
Monika Holc Ivanić
   
Urška Košica
   
 

STRATEGINJA/STRATEG LETA 2022

   
Jasmina Roškar, Pošta Slovenije d.o.o.
   
Marko Razdevšek, Engrotuš d.o.o.
   
 

CERTIFIKAT ZA STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE

   
  Mikro/majhna neprofitna podjetja
   
Center za pomoč na domu Maribor
   
Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož
   
  Mikro/majhna profitna podjetja
   
Insights d.o.o. za projekt Za.me – Navdihni me